STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Andel hushåll som odlar ätbara växter

2. Andel hushåll som odlar ätbara växter i växthus

3. Var odling av ätbara växter sker

4. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på växter till fritidsodling

5. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på fröer till fritidsodling

6. Fördelning av hur hushållen spenderat tid på fritidsodling

7. Påstående 1: Det är roligt med trädgårdsarbete och odling

8. Påstående 2: Att odla är avkopplande

9. Påstående 3: Det är viktigt att familj och vänner också är intresserade av odling för att jag ska odla

10. Påstående 4: Egenproducerat är bättre än köpt

11. Påstående 5: När man odlar egna ätbara växtslag sparar man pengar

12. Påstående 6: Kunskap om odling är viktig för att kunna odla ätbara växtslag

13. Påstående 7: Mitt mål är att bli självförsörjande på frukt och grönt

14. Påstående 8: Att odla egna ätbara växtslag är fysiskt ansträngande

15. Påstående 9: Det är tidskrävande att odla ätbara växtslag till sig själv

16. Påstående 10: Egenodlade frukter och grönsaker smakar bättre än köpta

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

95 procents sannolikhet.