STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Andel hushåll som odlar ätbara växter

1. Proportion of households that grows edible plants

Odlar ätbara växter

 

Odlar inte ätbara växter

 

Sverige

53,8

(± 4,2)

 

46,2

(± 4,2)

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

Götaland

54,4

(± 6,2)

 

45,6

(± 6,2)

Svealand

54,4

(± 7,1)

 

45,6

(± 7,1)

Norrland

50,1

(± 12,5)

 

49,9

(± 12,5)

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

Villa

77,7

(± 3)

 

22,3

(± 3)

Radhus

64,7

(± 8,9)

 

35,3

(± 8,9)

Jordsbruksfastighet

77,5

(± 5,4)

 

22,5

(± 5,4)

Lägenhet

32,5

(± 7,8)

 

67,5

(± 7,8)

Annat

..

..

 

75,4

(± 22,8)

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

1 person

38

(± 9,7)

 

62

(± 9,7)

2 personer

61,2

(± 5,8)

 

38,8

(± 5,8)

3 personer

51,9

(± 10,6)

 

48,1

(± 10,6)

4 personer

75,3

(± 6,5)

 

24,7

(± 6,5)

5 personer

55,3

(± 13,1)

 

44,7

(± 13,1)

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna
konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med
95 procents sannolikhet.