STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Påstående 4: Egenproducerat är bättre än köpt

10. Statement 4: Home grown produce is better than bought

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

6,9

(± 2,5)

8,9

(± 2,5)

19,2

(± 3,2)

47,3

(± 4,4)

17,7

(± 3,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

6,3

(± 3,4)

8,3

(± 3,4)

18

(± 4,1)

51,4

(± 6,3)

15,9

(± 5,3)

Svealand

7,5

(± 4,1)

10

(± 4,6)

18,8

(± 4,9)

45,8

(± 7)

18

(± 6,2)

Norrland

..

..

8,4

(± 5,7)

24,2

(± 12)

37,3

(± 10,8)

22,8

(± 13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

5,9

(± 2,9)

9,9

(± 1,8)

21,2

(± 1,8)

53,1

(± 2,9)

9,8

(± 1,8)

Radhus

..

..

11,4

(± 5,2)

24,5

(± 7,5)

48,8

(± 10)

8,8

(± 3)

Jordbruksfastighet

..

..

5,2

(± 2,7)

14,3

(± 4,4)

67,7

(± 6)

8,9

(± 3,8)

Lägenhet

7

(± 4,1)

8,4

(± 4,9)

17,5

(± 6,4)

41,9

(± 8,5)

25,2

(± 7,6)

Annat

..

..

0

(± 0)

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

..

..

..

..

17,3

(± 8)

41,1

(± 10,6)

24,9

(± 9,9)

2 personer

4,4

(± 2,1)

8,3

(± 3,7)

22,5

(± 4,5)

50,9

(± 5,7)

13,9

(± 4,4)

3 personer

11,9

(± 7,2)

15,5

(± 9,1)

15,2

(± 6,3)

39,7

(± 9,9)

17,8

(± 9,8)

4 personer

4

(± 1,5)

9,1

(± 2,2)

19,4

(± 3,5)

56,1

(± 6,6)

11,3

(± 5,8)

5 personer

..

..

7

(± 3)

15,5

(± 5)

61,3

(± 11)

14,3

(± 8,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

3,6

(± 1,6)

8,7

(± 2,9)

22,7

(± 4)

58,4

(± 4,7)

6,6

(± 2,3)

Nej

10,9

(± 5,1)

9,2

(± 4,3)

14,9

(± 5,2)

34,1

(± 7,6)

30,9

(± 7,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

10. forts. Påstående 4: Egenproducerat är bättre än köpt

10. cont. Statement 4: Home grown produce is better than bought

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

9,9

(± 5,4)

8,5

(± 5)

15,3

(± 6,3)

32,7

(± 8,4)

33,7

(± 8,9)

1 - 499 kr

..

..

8,7

(± 4,6)

19,3

(± 5,2)

54,8

(± 7,6)

11,5

(± 5,3)

500 - 999 kr

..

..

5,9

(± 1,7)

27,5

(± 8,1)

57,3

(± 8,5)

4,3

(± 1,3)

1 000 - 1 999 kr

2,2

(± 1,1)

..

..

22

(± 7,3)

54,1

(± 10,4)

..

..

2 000 - 3 999 kr

4,8

(± 2,5)

16

(± 7,3)

16,4

(± 4,3)

57,5

(± 8)

5,4

(± 2,4)

4 000 - 7 999 kr

..

..

..

..

13,1

(± 8,6)

50,2

(± 22,8)

..

..

8 000 kr -

..

..

..

..

..

..

75,5

(± 24,7)

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

9,8

(± 4,4)

9,2

(± 4)

17,5

(± 5)

36,6

(± 6,7)

26,9

(± 6,6)

1 - 49 kr

5,2

(± 4,9)

7,6

(± 2,5)

22,6

(± 9,8)

56,9

(± 11,2)

7,8

(± 5)

50 - 199 kr

3,6

(± 2,8)

8,1

(± 3,1)

20

(± 5,4)

61,4

(± 7,2)

..

..

200 - 499 kr

1,7

(± 0,9)

..

..

22,6

(± 7,1)

57,2

(± 10)

7,1

(± 6,6)

500 - 999 kr

..

..

7,5

(± 4,5)

17,5

(± 6,7)

66,8

(± 8,1)

..

..

1 000 - 1 999 kr

..

..

..

..

..

..

71,1

(± 14,8)

..

..

2 000 kr -

..

..

..

..

..

..

71,6

(± 25,5)

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

9,1

(± 5,5)

7,9

(± 5,3)

14,7

(± 6,4)

33,8

(± 9,1)

34,6

(± 9,4)

1 - 4 tim/vecka

7

(± 3,3)

10,7

(± 3,5)

23

(± 4,6)

50,5

(± 5,6)

8,9

(± 3,1)

5 - 14 tim/vecka

1,9

(± 0,9)

8,2

(± 3,3)

20,4

(± 4,7)

60,6

(± 6)

9

(± 6)

15 tim/vecka -

..

..

..

..

11,5

(± 5,9)

77,1

(± 10)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.