STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Påstående 5: När man odlar egna ätbara växtslag sparar man pengar

11. Statement 5: You save money by producing your own edible plants

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

9,8

(± 2,6)

19,8

(± 3,3)

24,8

(± 3,8)

21,7

(± 3,1)

23,8

(± 4,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

9,9

(± 4)

19,9

(± 4,6)

24,4

(± 4,9)

21,5

(± 4,6)

24,2

(± 6,4)

Svealand

9,8

(± 3,5)

21,3

(± 5,7)

23,9

(± 6,3)

23,3

(± 5,5)

21,7

(± 6,6)

Norrland

..

..

15,8

(± 7,9)

28,3

(± 12,2)

18,2

(± 5,9)

28

(± 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

9,7

(± 1,8)

23,9

(± 2)

28,1

(± 3,1)

25,8

(± 2)

12,6

(± 1,9)

Radhus

13,1

(± 5,4)

23,5

(± 8,1)

23,9

(± 11,4)

22,8

(± 5,5)

16,6

(± 7,1)

Jordbruksfastighet

10,4

(± 4)

20,4

(± 5,2)

23,8

(± 5,2)

34,5

(± 6)

10,9

(± 4,2)

Lägenhet

9,7

(± 5,1)

16,5

(± 6,5)

22,9

(± 7)

16,7

(± 5,9)

34,2

(± 8,4)

Annat

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

10,7

(± 6,8)

14,2

(± 6,8)

23,6

(± 9,3)

16,1

(± 6,9)

35,4

(± 10,8)

2 personer

9,1

(± 2,9)

23,5

(± 5,1)

26,1

(± 5)

26,3

(± 4,9)

15

(± 4,3)

3 personer

11,9

(± 6,4)

22,9

(± 9,5)

18,5

(± 6,2)

16,6

(± 5,1)

30,1

(± 11,6)

4 personer

8,6

(± 2,2)

21,1

(± 3,7)

30,5

(± 7,5)

23,9

(± 5,7)

15,9

(± 5,8)

5 personer

7

(± 2,9)

15,9

(± 6,8)

26,7

(± 10,7)

31,5

(± 12,1)

18,9

(± 12,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

10,4

(± 3,2)

25,2

(± 4)

29,5

(± 4,5)

26

(± 3,7)

8,8

(± 2,9)

Nej

9,2

(± 4,2)

13,5

(± 5,3)

19,2

(± 6,2)

16,5

(± 5,3)

41,7

(± 8,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

11. forts. Påstående 5: När man odlar egna ätbara växtslag sparar man pengar

11. cont. Statement 5: You save money by producing your own edible plants

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

6

(± 3,5)

13,9

(± 6,3)

16,8

(± 6,6)

17,4

(± 6,2)

45,9

(± 9,2)

1 - 499 kr

11,2

(± 5,2)

19,8

(± 5,7)

29,9

(± 7,2)

24,7

(± 5,9)

14,4

(± 6,2)

500 - 999 kr

14,5

(± 8,4)

21,3

(± 5,8)

31,6

(± 8,8)

24,7

(± 6,1)

7,9

(± 3,5)

1 000 - 1 999 kr

10,5

(± 5,2)

26,1

(± 9)

27,9

(± 10,1)

26,2

(± 9)

9,3

(± 5,2)

2 000 - 3 999 kr

10

(± 3,4)

30,4

(± 7,7)

31,2

(± 9,1)

21,4

(± 5,1)

7

(± 2,7)

4 000 - 7 999 kr

..

..

28,8

(± 15)

23,7

(± 13)

15

(± 9,4)

..

..

8 000 kr -

..

..

61,6

(± 34,1)

..

..

..

..

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

9,8

(± 4)

14,8

(± 4,9)

20,4

(± 5,5)

19,6

(± 5,3)

35,4

(± 7)

1 - 49 kr

9,9

(± 5,2)

19,5

(± 9)

33,9

(± 12,1)

21,9

(± 6,7)

14,9

(± 9,8)

50 - 199 kr

11

(± 5,8)

26,5

(± 5,7)

27,3

(± 6,6)

24,4

(± 4,9)

10,8

(± 7,1)

200 - 499 kr

7,5

(± 4,9)

29,8

(± 9,5)

32,3

(± 9,7)

24,1

(± 6,3)

..

..

500 - 999 kr

7,4

(± 4,1)

28,1

(± 8)

28,2

(± 7,7)

32,1

(± 8)

..

..

1 000 - 1 999 kr

19,1

(± 13,1)

27,9

(± 14)

23,1

(± 13,8)

27,6

(± 15,1)

..

..

2 000 kr -

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

7,6

(± 4,7)

12,6

(± 6,6)

17,2

(± 7,1)

16

(± 6,5)

46,6

(± 9,7)

1 - 4 tim/vecka

12,6

(± 4)

23,8

(± 4,7)

28,3

(± 5,3)

22,4

(± 3,8)

12,9

(± 4,2)

5 - 14 tim/vecka

7,8

(± 4,5)

25,4

(± 4,2)

31

(± 5)

26,7

(± 3,8)

9,1

(± 4,6)

15 tim/vecka -

6

(± 3,9)

22,8

(± 11,5)

..

..

35,6

(± 16,7)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.