STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Påstående 7: Mitt mål är att bli självförsörjande på frukt och grönt

13. Statement 7: My aim is to become self-sufficient in fruits and vegetables

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

62,1

(± 4,4)

13

(± 2,8)

4

(± 1,5)

2,2

(± 1,3)

18,7

(± 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

62,4

(± 6,3)

12,5

(± 3,6)

3,5

(± 2,3)

..

..

18,6

(± 5,8)

Svealand

64,2

(± 6,9)

12

(± 4,2)

5,3

(± 2,6)

..

..

16,7

(± 6,2)

Norrland

55,2

(± 13,1)

16,8

(± 10,6)

2,3

(± 1,1)

1,5

(± 0,8)

24,3

(± 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

69,7

(± 2,7)

15

(± 2)

4,6

(± 0,9)

2,9

(± 1,5)

7,9

(± 1,8)

Radhus

78,8

(± 7,3)

8,4

(± 2,9)

1,5

(± 1,1)

..

..

..

..

Jordbruksfastighet

53,2

(± 6,4)

21,4

(± 5,4)

10,6

(± 4)

5,4

(± 2,8)

9,4

(± 3,8)

Lägenhet

54,3

(± 8,6)

11,8

(± 5,5)

..

..

..

..

28,6

(± 7,9)

Annat

..

..

..

..

0

(± 0)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

55,9

(± 10,9)

11,5

(± 6,8)

..

..

..

..

27,2

(± 10,2)

2 personer

62,7

(± 5,5)

16,2

(± 4)

4,3

(± 1,6)

2,4

(± 1,5)

14,4

(± 4,6)

3 personer

67

(± 10,5)

10,6

(± 5,7)

..

..

1,7

(± 0,9)

17,2

(± 10)

4 personer

71,9

(± 7,9)

9,5

(± 5)

..

..

..

..

10,1

(± 6,4)

5 personer

60,4

(± 13,4)

11,3

(± 4)

..

..

..

..

21,8

(± 14,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

68

(± 4,6)

18,6

(± 4,1)

5,2

(± 1,6)

2,5

(± 1,1)

5,7

(± 2,7)

Nej

55

(± 8)

6,2

(± 3,2)

..

..

..

..

34,3

(± 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

13. forts. Påstående 7: Mitt mål är att bli självförsörjande på frukt och grönt

13. cont. Statement 7: My aim is to become self-sufficient in fruits and vegetables

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

54,3

(± 9,1)

..

..

..

..

..

..

36,7

(± 9)

1 - 499 kr

61,8

(± 7,9)

19,7

(± 6,4)

..

..

1,5

(± 0,7)

10,9

(± 6,2)

500 - 999 kr

71

(± 7,9)

16,1

(± 6,7)

5,2

(± 3,3)

1

(± 0,6)

6,6

(± 4,4)

1 000 - 1 999 kr

67

(± 10,1)

17,8

(± 9)

4,4

(± 1,7)

..

..

..

..

2 000 - 3 999 kr

69,8

(± 6,2)

14,8

(± 4,2)

6,4

(± 2,7)

3,9

(± 2,2)

5,2

(± 2,4)

4 000 - 7 999 kr

78,4

(± 12,3)

15

(± 9,9)

..

..

..

..

..

..

8 000 kr -

71,3

(± 27,3)

..

..

..

..

..

..

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

59,7

(± 7,1)

7,4

(± 3,8)

..

..

..

..

28,8

(± 6,7)

1 - 49 kr

75,8

(± 9,9)

11,1

(± 5,4)

2,9

(± 1,5)

..

..

..

..

50 - 199 kr

63

(± 7,7)

22,4

(± 6,8)

5,7

(± 2,9)

1,9

(± 0,8)

..

..

200 - 499 kr

58,9

(± 9,8)

22,4

(± 8,8)

8,2

(± 5)

..

..

..

..

500 - 999 kr

57

(± 8,6)

21,8

(± 7,3)

12,8

(± 5,9)

5,4

(± 3,6)

..

..

1 000 - 1 999 kr

59,2

(± 16,1)

18,6

(± 12)

..

..

..

..

..

..

2 000 kr -

66,1

(± 28,7)

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

50,9

(± 9,6)

..

..

..

..

..

..

39

(± 9,5)

1 - 4 tim/vecka

73,3

(± 5,3)

15

(± 4,5)

2,2

(± 0,6)

1,5

(± 0,5)

8,1

(± 3,8)

5 - 14 tim/vecka

58,5

(± 5,5)

21,3

(± 3,4)

8,1

(± 2)

..

..

7,9

(± 4,6)

15 tim/vecka -

36,6

(± 15,3)

36

(± 22,5)

..

..

6,5

(± 4)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.