STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Påstående 8: Att odla egna ätbara växtslag är fysiskt ansträngande

14. Statement 8: To produce edible plants is physically demanding

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

20,3

(± 3,6)

27,4

(± 3,7)

17,8

(± 2,6)

9,2

(± 2,4)

25,3

(± 4,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

24,3

(± 6)

29,3

(± 5,4)

15,7

(± 3,2)

7,1

(± 1,7)

23,7

(± 6,4)

Svealand

19,4

(± 5,1)

24,1

(± 5,5)

19,3

(± 4,6)

10

(± 4,5)

27,2

(± 7,5)

Norrland

9,1

(± 2,9)

29,4

(± 11,1)

21,2

(± 9,3)

..

..

25,8

(± 13,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

20

(± 2,1)

32,6

(± 2,7)

25,5

(± 2)

12,2

(± 3)

9,6

(± 1,3)

Radhus

18,9

(± 6)

39,9

(± 10,8)

17,3

(± 4,6)

5,9

(± 2,4)

18

(± 8)

Jordbruksfastighet

13,9

(± 4,5)

30,9

(± 5,9)

25,9

(± 5,4)

20

(± 5,1)

9,3

(± 4)

Lägenhet

21,8

(± 7,1)

21,4

(± 6,8)

11,7

(± 5,1)

5,7

(± 3,7)

39,4

(± 8,6)

Annat

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

18,7

(± 8,5)

20,3

(± 8,1)

13,4

(± 6,1)

11,1

(± 6,8)

36,6

(± 11)

2 personer

21,5

(± 4,8)

30,9

(± 5,3)

20,4

(± 4,1)

8,8

(± 2,3)

18,4

(± 5,3)

3 personer

20,8

(± 9,3)

29,2

(± 9)

13,9

(± 4,1)

7

(± 2,1)

29,2

(± 11,7)

4 personer

19,4

(± 5,3)

31,3

(± 5,8)

26,1

(± 5,6)

8,6

(± 4,3)

14,6

(± 6,9)

5 personer

21,6

(± 11,8)

31,1

(± 11,2)

19

(± 5,8)

8,7

(± 5,9)

19,6

(± 12,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

26,1

(± 4,6)

34,1

(± 4,5)

24

(± 3,4)

9,1

(± 2,3)

6,7

(± 2,8)

Nej

13,3

(± 5,3)

19,3

(± 5,7)

10,6

(± 4,2)

9,4

(± 4,5)

47,4

(± 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

14. forts. Påstående 8: Att odla egna ätbara växtslag är fysiskt ansträngande

14. cont. Statement 8: To produce edible plants is physically demanding

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

15,3

(± 6,5)

19

(± 6,7)

8,5

(± 3,8)

8

(± 4,6)

49,2

(± 9,1)

1 - 499 kr

23,7

(± 6,8)

33,5

(± 6,9)

21,1

(± 5,7)

9,9

(± 4,7)

11,9

(± 6,3)

500 - 999 kr

21,5

(± 7,2)

34,6

(± 8,4)

25,1

(± 7,3)

9,9

(± 6,1)

8,9

(± 4,5)

1 000 - 1 999 kr

28,2

(± 11,6)

29,9

(± 9,2)

26,1

(± 7,7)

8,9

(± 2,7)

..

..

2 000 - 3 999 kr

22,9

(± 7,4)

30,8

(± 6,2)

25,5

(± 5,6)

10,8

(± 3,7)

..

..

4 000 - 7 999 kr

14

(± 9,2)

24,1

(± 13)

29,3

(± 15,2)

..

..

..

..

8 000 kr -

..

..

..

..

..

..

62,4

(± 33,5)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

18,7

(± 5,7)

21,7

(± 5,5)

11

(± 3,3)

9,4

(± 3,9)

39,2

(± 7,2)

1 - 49 kr

14,4

(± 5,7)

35,7

(± 11)

25,1

(± 9,9)

6

(± 2,2)

18,8

(± 12,3)

50 - 199 kr

25,7

(± 6,8)

35,2

(± 7,1)

25

(± 6)

7,2

(± 1,7)

..

..

200 - 499 kr

24,1

(± 9,7)

31,7

(± 7,8)

26,6

(± 7,5)

..

..

..

..

500 - 999 kr

20,4

(± 7)

30,6

(± 7,8)

32,1

(± 8,1)

14,1

(± 6,1)

..

..

1 000 - 1 999 kr

22,8

(± 14)

29,3

(± 15)

24,2

(± 13,5)

..

..

..

..

2 000 kr -

..

..

..

..

..

..

61,7

(± 29,9)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

13,5

(± 6,6)

17,5

(± 6,8)

7,2

(± 3,9)

8,4

(± 5)

53,5

(± 9,6)

1 - 4 tim/vecka

25,1

(± 5,4)

33,9

(± 5,2)

21,7

(± 4,1)

7,9

(± 2,5)

11,4

(± 4,1)

5 - 14 tim/vecka

21,7

(± 5,3)

30,2

(± 4)

29,3

(± 5)

11

(± 2,5)

7,8

(± 4,6)

15 tim/vecka -

19

(± 8,7)

17,8

(± 8,3)

27,7

(± 15,9)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.