STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Påstående 9: Det är tidskrävande att odla ätbara växtslag till sig själv

15. Statement 9: It is time consuming to produce edible plants for own consumption

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

12,4

(± 3,2)

20,2

(± 3,2)

26,3

(± 3,3)

18,9

(± 3,5)

22,2

(± 4,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

16,3

(± 5,8)

19,5

(± 4,3)

26,8

(± 4,9)

17,9

(± 4,4)

19,4

(± 5,8)

Svealand

9,5

(± 3,4)

20,6

(± 5,1)

27,3

(± 5,9)

18,2

(± 5,5)

24,4

(± 7,3)

Norrland

6,7

(± 4,3)

21,8

(± 10,6)

22

(± 6,6)

23,8

(± 12)

25,6

(± 13,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

10,1

(± 1,8)

23,2

(± 1,9)

34,1

(± 2,5)

23,1

(± 3,1)

9,5

(± 1,8)

Radhus

9,3

(± 3,2)

23,4

(± 6,5)

33,2

(± 9,2)

20,5

(± 11,8)

13,7

(± 5,5)

Jordbruksfastighet

7,1

(± 3,4)

19,7

(± 5,1)

38,7

(± 6,3)

25,6

(± 5,5)

8,9

(± 4)

Lägenhet

15,5

(± 6,4)

16,7

(± 6)

18,5

(± 6,3)

15,3

(± 6,3)

33,9

(± 8,3)

Annat

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

15

(± 8,1)

16,9

(± 7,6)

19,6

(± 7,7)

18,6

(± 8,6)

30

(± 10,5)

2 personer

14,1

(± 4,5)

22,2

(± 4,4)

29,9

(± 4,9)

15,3

(± 3,6)

18,6

(± 5,4)

3 personer

7,9

(± 4,9)

21,8

(± 8)

22,8

(± 6,3)

21,4

(± 9,4)

26

(± 11,6)

4 personer

8,5

(± 5)

22,1

(± 5,4)

32,4

(± 5,9)

25,1

(± 6,2)

11,9

(± 5,8)

5 personer

4,6

(± 2,3)

17,3

(± 6,5)

36,9

(± 12,7)

27,7

(± 12,3)

13,4

(± 8,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

15,6

(± 4,3)

28,7

(± 4,4)

31,3

(± 3,7)

18

(± 3,4)

6,4

(± 2,8)

Nej

8,5

(± 4,7)

10,1

(± 4)

20,3

(± 6)

19,9

(± 6,4)

41,1

(± 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

15. forts. Påstående 9: Det är tidskrävande att odla ätbara växtslag till sig själv

15. cont. Statement 9: It is time consuming to produce edible plants for own consumption

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

8,2

(± 5,4)

11,1

(± 5,1)

17,3

(± 6,3)

18,2

(± 6,9)

45,2

(± 9,2)

1 - 499 kr

14,5

(± 5,7)

28,5

(± 7,1)

29,6

(± 6)

16,8

(± 6)

10,6

(± 6)

500 - 999 kr

15,6

(± 7,6)

25,1

(± 7,6)

34,3

(± 8,2)

17,2

(± 5,6)

7,8

(± 4,5)

1 000 - 1 999 kr

19,7

(± 12,4)

20,4

(± 4,9)

32,9

(± 8,3)

20,5

(± 9)

..

..

2 000 - 3 999 kr

8,2

(± 3)

29,4

(± 10,2)

35,6

(± 6,8)

24,2

(± 5,6)

2,6

(± 1,6)

4 000 - 7 999 kr

..

..

20,6

(± 11,8)

24,6

(± 13,4)

19,6

(± 11,2)

..

..

8 000 kr -

0

(± 0)

..

..

..

..

75,4

(± 24,4)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

11,9

(± 5)

14,7

(± 4,6)

20,5

(± 5,1)

16,6

(± 5)

36,2

(± 7,1)

1 - 49 kr

10,5

(± 5,3)

27,4

(± 10,4)

24,8

(± 7,1)

29,1

(± 13,2)

8,3

(± 5,1)

50 - 199 kr

12,7

(± 5,8)

30,4

(± 6,9)

35,8

(± 6,9)

15,4

(± 3,6)

..

..

200 - 499 kr

17

(± 10,4)

20

(± 5,2)

36,4

(± 8,3)

22,2

(± 9,5)

..

..

500 - 999 kr

9,6

(± 5,1)

28,9

(± 7,9)

32,7

(± 8,2)

25,7

(± 7,4)

..

..

1 000 - 1 999 kr

..

..

27,8

(± 14,9)

37,9

(± 15,6)

24,4

(± 13,5)

..

..

2 000 kr -

..

..

..

..

..

..

64,8

(± 28,1)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

..

..

7,8

(± 4,5)

18,1

(± 7,1)

18,3

(± 7,4)

47,7

(± 9,7)

1 - 4 tim/vecka

15,3

(± 4,9)

28,3

(± 5,1)

29,6

(± 4,5)

17,3

(± 4,2)

9,5

(± 3,8)

5 - 14 tim/vecka

13,6

(± 6)

24,3

(± 4,2)

35,7

(± 4,4)

19,5

(± 3,2)

7

(± 4,6)

15 tim/vecka -

8,2

(± 4,8)

12,9

(± 6,5)

27,6

(± 11,6)

50,1

(± 19,2)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.