STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

16. Påstående 10: Egenodlade frukter och grönsaker smakar bättre än köpta

16. Statement 10: Home grown fruit and vegetables taste better than bought

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

4,9

(± 2)

7,8

(± 2,7)

19,1

(± 3,3)

46,8

(± 4,3)

21,5

(± 4,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

5,7

(± 3,4)

6,1

(± 3,2)

20,1

(± 4,9)

48,7

(± 6,3)

19,4

(± 5,9)

Svealand

4,8

(± 2,9)

7,9

(± 4,3)

19,1

(± 5,2)

45,7

(± 6,9)

22,5

(± 7,1)

Norrland

2

(± 1)

..

..

15,6

(± 7,8)

43,2

(± 12,1)

26,3

(± 13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

3,1

(± 0,7)

8,8

(± 2,9)

20,4

(± 1,8)

57,5

(± 2,9)

10,2

(± 1,8)

Radhus

3,3

(± 1,7)

4,1

(± 1,8)

23,1

(± 6,5)

60

(± 8,5)

9,4

(± 3,1)

Jordbruksfastighet

..

..

4

(± 2,5)

14,3

(± 4,3)

70,3

(± 5,8)

8,9

(± 3,7)

Lägenhet

6,8

(± 4,1)

..

..

18,2

(± 6,5)

35,5

(± 8)

32,7

(± 8,3)

Annat

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

..

..

..

..

15,3

(± 7,5)

39,1

(± 10,3)

30,7

(± 10,6)

2 personer

4,6

(± 2,5)

7,4

(± 4,1)

21,5

(± 4,9)

52,1

(± 5,7)

14,4

(± 4,4)

3 personer

..

..

..

..

18

(± 7,3)

37,5

(± 8,8)

30,4

(± 12,3)

4 personer

2,5

(± 1,2)

7,3

(± 2)

19,4

(± 3,5)

58,1

(± 6,6)

12,6

(± 5,8)

5 personer

..

..

3,7

(± 2)

25,5

(± 10,6)

55,9

(± 12,3)

13,3

(± 8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

3,5

(± 1,6)

6,7

(± 2,8)

22,2

(± 3,8)

61,9

(± 4,6)

5,7

(± 2,5)

Nej

6,5

(± 3,9)

9

(± 4,9)

15,3

(± 5,5)

28,9

(± 6,7)

40,4

(± 8,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

16. forts. Påstående 10: Egenodlade frukter och grönsaker smakar bättre än köpta

16. cont. Statement 10: Home grown fruit and vegetables taste better than bought

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

..

..

8,6

(± 5,8)

16,5

(± 6,5)

26,1

(± 7,2)

44,2

(± 9,2)

1 - 499 kr

..

..

5,9

(± 2,4)

22,1

(± 6)

54

(± 7,7)

10,8

(± 6)

500 - 999 kr

..

..

3,8

(± 1,3)

21,9

(± 7,5)

64,7

(± 8,2)

4,9

(± 1,5)

1 000 - 1 999 kr

1,4

(± 0,9)

..

..

17

(± 5,8)

63,2

(± 10)

..

..

2 000 - 3 999 kr

3,5

(± 2)

7,6

(± 3)

20,8

(± 5)

62,7

(± 7)

5,5

(± 2,5)

4 000 - 7 999 kr

..

..

..

..

18,7

(± 11)

49,1

(± 22,4)

..

..

8 000 kr -

..

..

..

..

..

..

87,7

(± 14,1)

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

6,7

(± 3,5)

7,7

(± 4,1)

18,5

(± 5,2)

33

(± 6,1)

34,1

(± 7,1)

1 - 49 kr

2,1

(± 1,2)

..

..

20,3

(± 7,4)

59,5

(± 11,1)

8,4

(± 5,1)

50 - 199 kr

..

..

6,2

(± 3)

22,2

(± 6,2)

60,4

(± 7,4)

8

(± 5,3)

200 - 499 kr

1,7

(± 0,9)

..

..

16,5

(± 5,6)

67,9

(± 9,7)

..

..

500 - 999 kr

..

..

6,2

(± 4)

14,4

(± 6,1)

69,6

(± 7,8)

..

..

1 000 - 1 999 kr

..

..

0

(± 0)

..

..

76,9

(± 14,5)

0

(± 0)

2 000 kr -

..

..

..

..

..

..

76,2

(± 22,3)

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

..

..

..

..

15,5

(± 6,8)

25,4

(± 7,7)

46,2

(± 9,7)

1 - 4 tim/vecka

5

(± 2,5)

9,8

(± 4,1)

21,8

(± 4,1)

54,6

(± 5,6)

8,8

(± 3,5)

5 - 14 tim/vecka

1,7

(± 0,9)

4,4

(± 1,5)

19,3

(± 4,7)

67

(± 5,6)

7,5

(± 4,6)

15 tim/vecka -

..

..

..

..

5,9

(± 3,6)

84,5

(± 7,2)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.