STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Andel hushåll som odlar ätbara växter i växthus

2. Proportion of households that grows edible plants in greenhouse

Odlar ätbara växter i växthus

 

Odlar inte ätbara växter i växthus

 

Sverige

10,6

(± 2,1)

 

89,4

(± 2,1)

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

Götaland

10,8

(± 3,5)

 

89,2

(± 3,5)

Svealand

11,2

(± 3,4)

 

88,8

(± 3,4)

Norrland

8,3

(± 2,6)

 

91,7

(± 2,6)

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

Villa

16,2

(± 1,9)

 

83,8

(± 1,9)

Radhus

..

..

 

90,4

(± 6,7)

Jordsbruksfastighet

24,7

(± 5,3)

 

75,3

(± 5,3)

Lägenhet

..

..

 

94,3

(± 3,9)

Annat

..

..

 

98,4

(± 2)

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

1 person

..

..

 

93,5

(± 4,8)

2 personer

14,3

(± 3,3)

 

85,7

(± 3,3)

3 personer

10,3

(± 4,3)

 

89,7

(± 4,3)

4 personer

11,7

(± 5)

 

88,3

(± 5)

5 personer

6,2

(± 2,7)

 

93,8

(± 2,7)

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna
konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med