STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Var odling av ätbara växter sker

3. Cultivation site for production of edible plants

Trädgård

Fritidshus

Kolonilott

Annan mark

Balkong / uteplats

Inomhus

Övrigt

Sverige

67,5

(± 3,6)

15,2

(± 3,6)

..

..

..

..

26,3

(± 4,6)

20,3

(± 4,5)

1,6

(± 0,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

71,7

(± 7,8)

11,5

(± 3,7)

..

..

1,2

(± 0,6)

25,1

(± 7,6)

21,8

(± 6,9)

1,6

(± 0,7)

Svealand

63,7

(± 7)

17,9

(± 6,4)

..

..

0,9

(± 0,5)

28,9

(± 7,5)

19,1

(± 6,7)

1,3

(± 0,6)

Norrland

62,5

(± 16,8)

21,5

(± 14,4)

..

..

..

..

..

..

..

..

2,3

(± 1,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av
boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

95,3

(± 1,9)

9,2

(± 1,3)

..

..

1,2

(± 0,5)

9,7

(± 2,1)

13,5

(± 2,2)

1,8

(± 0,6)

Radhus

72,8

(± 16,1)

14,7

(± 5)

..

..

..

..

32,2

(± 16,3)

19,6

(± 10,1)

..

..

Jordbruks-
fastighet

96,4

(± 2,3)

..

..

..

..

..

..

6,8

(± 3,5)

11,9

(± 4,7)

6,3

(± 3,4)

Lägenhet

..

..

28,5

(± 12)

..

..

..

..

59,2

(± 13,9)

34,8

(± 14,1)

..

..

Annat

80,6

(± 15,1)

27,5

(± 18,3)

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i
hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

42,5

(± 11,3)

..

..

..

..

..

..

35,3

(± 15,7)

30,3

(± 15,5)

..

..

2 personer

69,4

(± 6,2)

19,2

(± 5,1)

..

..

1,2

(± 0,5)

24,8

(± 6,5)

15,3

(± 4,8)

2,1

(± 0,7)

3 personer

64,9

(± 14,1)

6

(± 2,3)

0

(± 0)

..

..

32,3

(± 14,4)

22,9

(± 11,2)

..

..

4 personer

92,3

(± 6,4)

12

(± 6,4)

..

..

..

..

16,8

(± 8,2)

19,1

(± 6,5)

..

..

5 personer

92,9

(± 3,3)

6,8

(± 3,4)

..

..

..

..

12,3

(± 4,4)

15,9

(± 5,2)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.