STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på växter till fritidsodling

4. Distribution of household expenditure on plants for leisure gardening

0 kr

1-499 kr

500-999 kr

1 000-1 999 kr

2 000-
3 999 kr

4 000-
7 999 kr

8 000 kr
eller mer

Sverige

38,3

(± 4,4)

26,3

(± 3,6)

17,6

(± 2,9)

11,2

(± 2,2)

5

(± 0,8)

1,3

(± 0,6)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

39,9

(± 6,5)

25,1

(± 4,7)

16,9

(± 3,7)

12,1

(± 3,8)

4,9

(± 1,4)

0,8

(± 0,3)

0,2

(± 0,2)

Svealand

34,5

(± 7,3)

27,7

(± 6,1)

18,9

(± 5,1)

10,3

(± 2,9)

5,9

(± 1,4)

..

..

..

..

Norrland

42,3

(± 13,2)

26,3

(± 10,5)

16,9

(± 8,4)

10,3

(± 4,5)

3,4

(± 1,4)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av
boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

17,7

(± 3,1)

30,7

(± 2,4)

22,6

(± 2,2)

16,7

(± 1,9)

9,4

(± 1,2)

2,1

(± 0,5)

..

..

Radhus

21,9

(± 8)

22,2

(± 5,3)

27,1

(± 7,7)

19,9

(± 11,6)

7,5

(± 4,8)

..

..

0

(± 0)

Jordbruks-fastighet

23,6

(± 5,5)

28,7

(± 5,6)

20,7

(± 5,2)

17

(± 4,6)

6,8

(± 2,9)

..

..

..

..

Lägenhet

56,9

(± 8,3)

23,8

(± 7)

12,5

(± 5,5)

..

..

..

..

..

..

..

..

Annat

75,5

(± 22,8)

..

..

..

..

..

..

..

..

0

(± 0)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i
hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

58,4

(± 10,1)

20,9

(± 7,5)

13,6

(± 6,7)

..

..

0,7

(± 0,5)

..

..

0

(± 0)

2 personer

26,3

(± 5,6)

30,1

(± 5)

21,9

(± 4,2)

15

(± 3,9)

5,4

(± 1)

1,1

(± 0,4)

..

..

3 personer

38,6

(± 10,8)

28,5

(± 10,3)

14,5

(± 5,8)

8

(± 2,2)

7,4

(± 3,2)

..

..

..

..

4 personer

22

(± 6,6)

25,9

(± 6,4)

20,9

(± 5,3)

16,2

(± 3,1)

11,1

(± 5)

2,8

(± 1,2)

1

(± 0,7)

5 personer

35,8

(± 13,8)

25,3

(± 10,5)

12,2

(± 4,1)

11,8

(± 4,2)

9

(± 3,5)

2,5

(± 1,6)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

10,4

(± 3,2)

35,4

(± 4,5)

26,8

(± 4,2)

17,5

(± 3,6)

7,5

(± 1,4)

1,8

(± 0,4)

..

..

Nej

71,1

(± 6,2)

15,5

(± 5,1)

6,8

(± 3)

3,8

(± 1,8)

2,1

(± 0,9)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter på
följande platser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgård

9,1

(± 1,2)

32,2

(± 2,4)

26,6

(± 2,7)

18,7

(± 2)

10,1

(± 1,8)

2,5

(± 0,6)

..

..

Fritidshus

..

..

33,9

(± 12)

32,3

(± 13,1)

14,8

(± 7,2)

6

(± 2,4)

..

..

..

..

Kolonilott

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

0

(± 0)

Annan mark

..

..

62,9

(± 36,1)

..

..

..

..

..

..

..

..

0

(± 0)

Balkong/
uteplats

..

..

45,7

(± 13,8)

28,7

(± 12,3)

..

..

4,1

(± 1,5)

1

(± 0,6)

..

..

Inomhus

..

..

44,7

(± 14)

25

(± 11,8)

10,6

(± 3,5)

6,8

(± 2,4)

2,6

(± 1,3)

..

..

Övrigt

..

..

47,5

(± 13,3)

17,4

(± 9,4)

14,3

(± 9,3)

..

..

..

..

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter i växthus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

..

..

30,2

(± 9,8)

35,4

(± 10,8)

18,3

(± 6)

8,5

(± 2,5)

2,2

(± 1,1)

..

..

Nej

42,3

(± 4,7)

25,8

(± 3,8)

15,5

(± 2,8)

10,3

(± 2,4)

4,6

(± 0,9)

1,2

(± 0,7)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

4. forts. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på växter till fritidsodling

4. cont. Distribution of household expenditure on plants for leisure gardening

0 kr

1-499 kr

500-999 kr

1 000-1 999 kr

2 000-
3 999 kr

4 000-
7 999 kr

8 000 kr
eller mer

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

87,3

(± 5,5)

8,7

(± 4,4)

..

..

..

..

..

..

..

..

0

(± 0)

1 - 4 tim/vecka

13,8

(± 4,3)

38,1

(± 5,4)

25,4

(± 4,9)

15,6

(± 4,2)

5,6

(± 1,4)

..

..

..

..

5 - 14 tim/vecka

2,9

(± 1,3)

24

(± 3,6)

28

(± 4,9)

25,6

(± 5,7)

15

(± 3,6)

3,6

(± 1,3)

..

..

15 tim/vecka -

..

..

..

..

25,8

(± 15,5)

18,2

(± 8,2)

11,5

(± 5,7)

5,9

(± 3,8)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.