STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Fördelning av hur hushållen spenderat tid på fritidsodling

6. Distribution of time spent by households on leisure gardening

0 tim/vecka

1-4 tim/vecka

5-14 tim/vecka

15 tim/vecka eller mer

Sverige

36,6

(± 4,5)

47,4

(± 4,3)

12,4

(± 1,4)

3,5

(± 1,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

38,8

(± 6,6)

46,3

(± 6,1)

12,2

(± 1,6)

2,8

(± 0,7)

Svealand

35,7

(± 7,7)

48

(± 7)

13

(± 3,2)

3,3

(± 1,8)

Norrland

31,6

(± 13)

49,9

(± 12,8)

11,8

(± 3,4)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

10,6

(± 1,8)

60,6

(± 2,7)

23,7

(± 2,2)

5,1

(± 1,1)

Radhus

15,2

(± 5,6)

68

(± 8)

13,5

(± 5,4)

3,4

(± 1,8)

Jordbruksfastighet

15

(± 4,7)

48,8

(± 6,3)

29

(± 5,6)

7,2

(± 3,5)

Lägenhet

60,8

(± 8,2)

34,7

(± 8,1)

..

..

..

..

Annat

74

(± 24)

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

56

(± 10,3)

35,1

(± 9,8)

5,9

(± 1,7)

..

..

2 personer

26,2

(± 6,1)

50,8

(± 5,8)

17,9

(± 3)

5

(± 1,7)

3 personer

38

(± 11)

49,7

(± 10,6)

11

(± 3,6)

1,3

(± 0,7)

4 personer

17,7

(± 6,9)

65,7

(± 6,6)

14,8

(± 2,9)

1,8

(± 1)

5 personer

29,8

(± 13,4)

55,4

(± 12,9)

10,8

(± 4)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

4,7

(± 1,9)

68

(± 3,8)

21

(± 2,6)

6,3

(± 2,4)

Nej

72,8

(± 5,7)

24,1

(± 5,6)

2,7

(± 1)

0,4

(± 0,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter på följande platser

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgård

3,7

(± 0,8)

63,5

(± 2,5)

26,7

(± 2,3)

6

(± 1,2)

Fritidshus

..

..

72,5

(± 9,1)

21,8

(± 8,3)

4,9

(± 2,2)

Kolonilott

..

..

72,8

(± 28,4)

..

..

..

..

Annan mark

..

..

..

..

..

..

59,2

(± 39,2)

Balkong/uteplats

..

..

76,9

(± 10,5)

10,1

(± 4,9)

..

..

Inomhus

..

..

67,2

(± 12,2)

16

(± 4,9)

..

..

Övrigt

..

..

48,6

(± 13,4)

27,3

(± 11,8)

16,9

(± 10,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter i växthus

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

..

..

51,9

(± 10,3)

34,8

(± 8,7)

12,8

(± 5,7)

Nej

40,8

(± 4,7)

46,9

(± 4,6)

9,8

(± 1,1)

2,4

(± 1,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.