STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Påstående 1: Det är roligt med trädgårdsarbete och odling

7. Statement 1: Gardening and cultivation of plants is fun

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

10

(± 2,8)

15,4

(± 3,1)

27,4

(± 3,8)

30,3

(± 3,7)

16,8

(± 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

11,1

(± 4,4)

16

(± 4,4)

25,1

(± 4,8)

31,8

(± 5,6)

15,9

(± 5,7)

Svealand

9,4

(± 4,6)

15,3

(± 4,9)

29,1

(± 6,5)

30,5

(± 5,8)

15,6

(± 6,1)

Norrland

7,9

(± 4,3)

13,7

(± 8,2)

30,8

(± 11,7)

24,6

(± 8,9)

23

(± 13,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

8,7

(± 1,2)

16,9

(± 1,6)

32,3

(± 2,8)

37,6

(± 2,7)

4,6

(± 1,6)

Radhus

9,2

(± 3,1)

13,5

(± 3,8)

41,9

(± 10,7)

29,8

(± 6,6)

..

..

Jordbruksfastighet

9,7

(± 4)

13,9

(± 4,2)

32,4

(± 5,8)

38

(± 6,1)

5,9

(± 3,2)

Lägenhet

10,4

(± 5,3)

15

(± 6,1)

21,5

(± 7)

24,8

(± 7,1)

28,3

(± 7,8)

Annat

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

12,3

(± 7,3)

12,4

(± 6,6)

27,2

(± 9,5)

23,2

(± 8,4)

24,8

(± 10)

2 personer

6,7

(± 2,2)

19,1

(± 5,2)

28,5

(± 5)

33,8

(± 4,8)

11,8

(± 4,6)

3 personer

16,5

(± 9,3)

10,9

(± 3,6)

22,8

(± 7,2)

29,5

(± 9,5)

20,3

(± 10,7)

4 personer

8,5

(± 2,1)

14,9

(± 3)

29,4

(± 4,6)

37,7

(± 7,4)

9,5

(± 6,4)

5 personer

6,7

(± 2,8)

19,1

(± 10,3)

28,2

(± 8,9)

34,5

(± 12)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

5,3

(± 1,7)

13,4

(± 2,9)

33

(± 4,4)

46,2

(± 4,7)

2,1

(± 1,5)

Nej

15,7

(± 5,7)

17,8

(± 5,7)

20,8

(± 6,3)

11,6

(± 4,5)

34,1

(± 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

7. forts. Påstående 1: Det är roligt med trädgårdsarbete och odling

7. cont. Statement 1: Gardening and cultivation of plants is fun

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

16,2

(± 6,4)

18

(± 6,7)

14,8

(± 6)

12,8

(± 5,9)

38,1

(± 8,9)

1 - 499 kr

8,1

(± 4,4)

15,4

(± 4)

31,6

(± 6,5)

39

(± 7,7)

..

..

500 - 999 kr

6,7

(± 4,4)

12,8

(± 3,8)

42,6

(± 9,1)

35,2

(± 7,1)

..

..

1 000 - 1 999 kr

3,1

(± 1,4)

10,7

(± 5,2)

37,5

(± 10,8)

48

(± 10,2)

..

..

2 000 - 3 999 kr

3,6

(± 1,9)

8,9

(± 3,2)

31,7

(± 7,6)

54,6

(± 8)

..

..

4 000 - 7 999 kr

..

..

..

..

15,4

(± 9,5)

50,4

(± 23)

..

..

8 000 kr -

..

..

..

..

..

..

73,2

(± 26,3)

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

14,9

(± 5)

18,9

(± 5,1)

20,6

(± 5,3)

17,2

(± 5,2)

28,3

(± 6,7)

1 - 49 kr

6,3

(± 2,3)

19,5

(± 9,7)

36,5

(± 11,5)

31,5

(± 10,5)

..

..

50 - 199 kr

..

..

10,4

(± 2,1)

35,6

(± 7,2)

46,5

(± 7,2)

..

..

200 - 499 kr

2,4

(± 1,2)

5,5

(± 1,8)

36,5

(± 10)

55

(± 9,7)

..

..

500 - 999 kr

6,9

(± 4,5)

8,6

(± 4,8)

25,8

(± 7,4)

58,3

(± 8,5)

..

..

1 000 - 1 999 kr

..

..

..

..

30,5

(± 14,5)

48,2

(± 15,9)

0

(± 0)

2 000 kr -

..

..

..

..

..

..

79,6

(± 19,1)

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

18,8

(± 7,4)

16,2

(± 7,1)

14,8

(± 6,6)

11,1

(± 5,6)

39,2

(± 9,5)

1 - 4 tim/vecka

5,9

(± 1,7)

18,3

(± 3,8)

38,7

(± 5,6)

31,9

(± 5,2)

5,1

(± 3,2)

5 - 14 tim/vecka

3,3

(± 1,3)

6,5

(± 1,8)

29,1

(± 5,2)

59,8

(± 5,3)

..

..

15 tim/vecka -

..

..

..

..

10,3

(± 5,4)

80,7

(± 8,6)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.