STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Påstående 2: Att odla är avkopplande

8. Statement 2: To cultivate is relaxing

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

10,5

(± 2,7)

16,1

(± 3,2)

24,7

(± 3,5)

28,7

(± 3,7)

20

(± 4,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

10,9

(± 4)

14,4

(± 4,1)

22,7

(± 4,4)

31,4

(± 5,7)

20,5

(± 6,2)

Svealand

10,6

(± 4,7)

16,9

(± 5,3)

27,3

(± 6,2)

27,3

(± 5,5)

17,9

(± 6,5)

Norrland

8,7

(± 4,4)

19,5

(± 10,4)

25

(± 10,5)

22,9

(± 8,7)

24

(± 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

10,1

(± 1,3)

17,4

(± 1,6)

30,5

(± 2,8)

34,7

(± 2,7)

7,2

(± 1,7)

Radhus

10,7

(± 3,3)

14,5

(± 4)

37,8

(± 11,2)

28,6

(± 6,4)

..

..

Jordbruksfastighet

10,7

(± 4,1)

16,4

(± 4,6)

31,6

(± 5,8)

33,5

(± 5,9)

7,8

(± 3,6)

Lägenhet

9,8

(± 5)

15,5

(± 6,3)

18,2

(± 6,3)

24,2

(± 7,1)

32,2

(± 8,2)

Annat

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

10,6

(± 6,6)

14,2

(± 7,3)

21,1

(± 8,4)

22,7

(± 8,4)

31,3

(± 10,6)

2 personer

8

(± 2,6)

18,8

(± 5,2)

27,5

(± 4,9)

31,7

(± 4,7)

14

(± 4,7)

3 personer

17,7

(± 9,3)

10,5

(± 2,7)

22,6

(± 7,4)

29,6

(± 9,9)

19,7

(± 10,3)

4 personer

10,5

(± 2,4)

18

(± 3,3)

26,4

(± 4,3)

33,2

(± 7,7)

11,9

(± 6,4)

5 personer

8,9

(± 3,4)

17,4

(± 7,9)

29

(± 9)

30,9

(± 13)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

6,4

(± 1,7)

15,6

(± 3,4)

31,5

(± 4,2)

43,3

(± 4,7)

3,1

(± 1,5)

Nej

15,3

(± 5,4)

16,5

(± 5,6)

16,7

(± 5,6)

11,5

(± 4,6)

39,9

(± 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

8. forts. Påstående 2: Att odla är avkopplande

8. cont. Statement 2: To cultivate is relaxing

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

15,7

(± 6,1)

15,1

(± 6,4)

11,3

(± 4,8)

13,4

(± 6,1)

44,5

(± 9,1)

1 - 499 kr

9,1

(± 4,4)

21,2

(± 5,9)

27,6

(± 6,1)

33,4

(± 7,4)

8,6

(± 5,3)

500 - 999 kr

7,9

(± 4,4)

11,8

(± 3,7)

39,7

(± 9)

36,7

(± 8)

..

..

1 000 - 1 999 kr

3,9

(± 1,6)

13,6

(± 5,4)

35,7

(± 11)

45,7

(± 10,2)

1,2

(± 0,7)

2 000 - 3 999 kr

5,4

(± 2,4)

11

(± 3,5)

31,4

(± 7,6)

50,1

(± 8,2)

2,1

(± 1,4)

4 000 - 7 999 kr

..

..

..

..

42

(± 25,8)

43,1

(± 20,4)

..

..

8 000 kr -

..

..

..

..

..

..

64,6

(± 32,2)

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

15,3

(± 4,8)

17

(± 5)

15,9

(± 4,3)

17,7

(± 5,4)

34,2

(± 7)

1 - 49 kr

7

(± 2,4)

25,1

(± 11,8)

38,9

(± 11,6)

24,1

(± 7,8)

..

..

50 - 199 kr

4,8

(± 2,8)

13,4

(± 3,4)

34,3

(± 7,1)

43,1

(± 7,2)

..

..

200 - 499 kr

3

(± 1,3)

8,7

(± 2,5)

35,6

(± 10)

52,2

(± 9,7)

..

..

500 - 999 kr

5,5

(± 3,6)

11,4

(± 5,6)

22,2

(± 7,1)

60

(± 8,4)

..

..

1 000 - 1 999 kr

..

..

..

..

30,4

(± 14,9)

46,5

(± 15,9)

0

(± 0)

2 000 kr -

..

..

..

..

..

..

73,8

(± 22,6)

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

17,8

(± 7,1)

14,2

(± 6,8)

10,7

(± 5,3)

10,9

(± 5,7)

46,3

(± 9,7)

1 - 4 tim/vecka

7,7

(± 1,8)

20,6

(± 4,3)

35,6

(± 5,5)

29,8

(± 5,2)

6,3

(± 3,1)

5 - 14 tim/vecka

3,5

(± 1,4)

9,3

(± 2,1)

29,2

(± 5,2)

56,4

(± 5,3)

1,7

(± 1)

15 tim/vecka -

..

..

..

..

14,2

(± 6,8)

77,9

(± 9,6)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.