STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Påstående 3: Det är viktigt att familj och vänner också är intresserade av odling för att jag ska odla

9. Statement 3: It is important that family and friends also are interested in cultivation in order for me to cultivate

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

30,9

(± 4,1)

21,5

(± 3,3)

15,1

(± 2,8)

9,8

(± 2,5)

22,7

(± 4,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

32,9

(± 5,9)

21,4

(± 4,5)

13,8

(± 3,7)

10,4

(± 3,9)

21,6

(± 6,1)

Svealand

30

(± 6,5)

22

(± 5,5)

16

(± 4,7)

8,9

(± 3,2)

23,1

(± 7,1)

Norrland

26,7

(± 10,7)

20,8

(± 9,2)

17,3

(± 9)

..

..

25

(± 13,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

31,9

(± 2,4)

27,8

(± 2,7)

19,2

(± 2,8)

9,8

(± 1,2)

11,4

(± 1,4)

Radhus

39,2

(± 10,8)

23,7

(± 6,5)

17,3

(± 5,8)

10,4

(± 6,8)

9,4

(± 3,2)

Jordbruksfastighet

24,3

(± 5,4)

26,7

(± 5,6)

21,6

(± 5,1)

13,9

(± 4,3)

13,5

(± 4,5)

Lägenhet

28,7

(± 7,7)

16,4

(± 6,2)

11,5

(± 5,1)

9,6

(± 4,9)

33,8

(± 8,4)

Annat

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

28,7

(± 9,4)

15,2

(± 7,5)

9,1

(± 6)

..

..

39,2

(± 10,9)

2 personer

30,2

(± 5,3)

24,6

(± 4,6)

18,9

(± 4,4)

10,9

(± 3,4)

15,4

(± 4,5)

3 personer

37,2

(± 11)

21,7

(± 7,8)

17,4

(± 6,9)

5,9

(± 1,8)

17,7

(± 10)

4 personer

29,8

(± 6,5)

28

(± 5,6)

15,6

(± 3,1)

14,8

(± 6,1)

11,7

(± 5,8)

5 personer

36,1

(± 12,5)

23

(± 8,3)

15,7

(± 7,8)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

35

(± 4,7)

29,1

(± 4,2)

16,8

(± 2,9)

11,8

(± 3,4)

7,3

(± 1,9)

Nej

26

(± 6,7)

12,6

(± 4,7)

13,1

(± 5,1)

7,4

(± 3,6)

40,9

(± 8,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

9. forts. Påstående 3: Det är viktigt att familj och vänner också är intresserade av odling för att jag ska odla

9. cont. Statement 3: It is important that family and friends also are interested in cultivation in order for me to cultivate

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

23,2

(± 7)

12,9

(± 5,8)

11,5

(± 5,7)

6,4

(± 3,8)

46

(± 9,2)

1 - 499 kr

37,1

(± 7,6)

24,5

(± 5,9)

15

(± 4,8)

12,4

(± 5,6)

10,9

(± 5)

500 - 999 kr

31,7

(± 8,3)

32,2

(± 8,7)

17

(± 5)

10,3

(± 4,6)

8,9

(± 4,5)

1 000 - 1 999 kr

36

(± 11)

23,3

(± 5,4)

21,7

(± 8,1)

..

..

5,9

(± 2,1)

2 000 - 3 999 kr

29,3

(± 9,2)

30,2

(± 7,6)

22,9

(± 5,3)

13,1

(± 4)

4,5

(± 2,2)

4 000 - 7 999 kr

50,3

(± 22,9)

21,9

(± 12,2)

15,7

(± 9,7)

..

..

..

..

8 000 kr -

..

..

..

..

..

..

..

..

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

30,1

(± 6,2)

15,5

(± 4,6)

12,1

(± 4,4)

7

(± 3,3)

35,3

(± 7,1)

1 - 49 kr

42,4

(± 12,1)

22,5

(± 7,7)

17,8

(± 9,8)

8,5

(± 5,1)

8,7

(± 5,2)

50 - 199 kr

28,1

(± 6,3)

34,2

(± 7,5)

15,8

(± 2,8)

11,8

(± 4,7)

10

(± 5,8)

200 - 499 kr

29,9

(± 9,3)

26,1

(± 6,9)

22

(± 7)

18,3

(± 10,2)

3,7

(± 1,5)

500 - 999 kr

25,1

(± 7,5)

24,3

(± 7,2)

33,6

(± 8,2)

14,6

(± 6)

..

..

1 000 - 1 999 kr

24,8

(± 14,4)

23,7

(± 13,2)

..

..

32,6

(± 14,9)

..

..

2 000 kr -

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

26,3

(± 8,3)

9,5

(± 5,3)

9,8

(± 5,4)

6,7

(± 4,3)

47,7

(± 9,8)

1 - 4 tim/vecka

34,8

(± 5,5)

29,8

(± 5,2)

16,6

(± 4)

9,1

(± 3,1)

9,7

(± 3,2)

5 - 14 tim/vecka

29,4

(± 5)

27,4

(± 4,3)

23,8

(± 4,8)

13,4

(± 4,6)

6

(± 1,9)

15 tim/vecka -

21,4

(± 9,5)

20,3

(± 10,9)

..

..

..

..

5,6

(± 3,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.