STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2012

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2005–2012 miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery and equipment 2005 – 2012, million SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2012
 i % av
 2011

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Traktorer        

1 850

1 996  

2 291

2 266

2 214

2 421

2 652

2 456

93

(Antal)

Övrigt  för traktorer

 

23

(4403)

19

 

29

 

23

(3168)

18

(3477)

25

(3759)

42

(3206)

29

69

Redskap för jordbearbetning

126

145

330

435

325

219

250

250

100

Redskap för sådd och spridning          

212

344

640

774

356

322

330

324

98

Bevattningsutrustning

25

15

15

15

18

18

18

34

189

Redskap för skörd och tröskning

658

800

898

1 126

1 091

1 010

1 274

1 125

88

Redskap för rotfrukter

120

25

23

16

10

14

34

24

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar          

217

170

172

267

208

214

245

278

113

Transportredskap och last-
apparater

347

420

494

425

352

509

585

622

106

Torkar, kvarnar m.m.

201

170

163

174

205

171

195

227

116

Utrustning för mjölkning

134

143

238

255

266

242

188

264

140

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

469

400

490

539

570

514

629

575

91

Redskap för grundförbättring

1

1

1

3

9

12

7

3

43

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

144

97

68

59

110

174

174

132

76

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

317

328

339

386

300

321

339

319

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA1)

4 844

5 074

6 190

6 763

6 053

6 209

6 993

6 669

95

1) I summan för år 2012 ingår även posten ”Okänt”. Se text för mer information.