STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:04

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2013

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater, samt vagnar
Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett urval av företag som är relativt konstant från år till år. Förändringen i försäljning för företagen i urvalet används för att skriva fram värdet för de övriga företagens försäljning de år som bara urvalsundersökningen görs. Urvalets försäljning beräknas utgöra cirka 80 % av den totala populationens försäljningsvärde. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2013 baseras på en urvalsundersökning

Traktorer

Investeringarna i traktorer föll från 2 456 miljoner år 2012 till 1 994 miljoner kronor år 2013, en nedgång om 19 %. De utgör cirka 35 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, något mer än genomsnittligt sedan 1970, men samtidigt mindre än de utgjort sedan 2008. Antalet försålda traktorer sjönk med ungefär 13 %. Snitteffekten hos en traktor såld 2013 var 132 hästkrafter, 3 hästkrafter mindre än föregående år. Försäljningen i kategorin Övrigt för traktorer sjönk med nästan en fjärdedel, från 29 miljoner kronor 2012 till 22 miljoner 2013.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i jordbearbetningsredskap steg med 2 % till 254 miljoner kronor år 2013. Investeringarna har legat relativt stabilt kring denna nivå de senaste tre åren och det är den enda produktkategori som ökat under 2013. Redskap för sådd och spridning såldes till ett värde av 323 miljoner kronor under året, en obetydlig minskning om en miljon kronor jämfört med föregående år. Även investeringarna i denna produktkategori tycks ha stabiliserat sig efter ovanligt höga investeringar år 2007 och 2008.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

Redskap för skörd och tröskning såldes till mindre värden år 2013 än föregående år, investeringsnivån sjönk till 1 005 miljoner kronor vilket är 11 % mindre än föregående år. Så låga har investeringarna inte varit sedan 2007. Inom kategorin Redskap för rotfrukter har inte så mycket förändrats sedan föregående år, investeringarna var fortfarande cirka 24 miljoner kronor.

Transportredskap och lastapparater, samt vagnar

Investeringarna i Transportredskap och lastvagnar minskar till 580 miljoner kronor och är nu nere under 2011 års nivå. Då föregående års ökning berodde på förändrade beräkningsmetoder är det sannolikt andra året i följd med minskade investeringar i denna kategori. Detsamma gäller för investeringarna i Vagnar, då även denna produktkategori är tillbaka på 2011 års nivå i och med det 12 procentiga fallet till 245 miljoner kronor i investeringar 2013.

Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Investeringarna i mjölkningsutrustning sjönk kraftigt, med 31 %, jämfört med föregående år och låg 2013 på 181 miljoner kronor. Det är den lägsta investeringsnivån sedan 2006. Investeringarna i stallutrustning och övrig inomgårdsutrustning sjönk även de, med 26 % till 424 miljoner kronor. Investeringarna i torkar och kvarnar sjönk även de, men bara med 4 % till 219 miljoner kronor. Investeringarna i denna produktkategori har varit relativt stabila det senaste decenniet. Investeringarna i redskap för grundförbättring sjönk från 3 till 2 miljoner kronor år 2013. I procent var det den största minskningen, men investeringarna är så små att de kan variera kraftigt från år till år. Även investeringar i skogs- och trädgårdsredskap sjönk, efter att länge ha legat över 300 miljoner kronor per år var de nu 258 miljoner kronor. I investeringar i redskap för underhåll och rengöring skedde inga stora förändringar år 2013. De sjönk med 3 % gentemot föregående år, till 128 miljoner kronor.