STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:05

 

Försäljning av mineralgödsel 2012/13

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Diagram

1. Innehåll av näringsämnen i olika typer av gödselmedel 1997–2013.

1. Innehåll av näringsämnen i olika typer av gödselmedel 1997–2013.

Innehållet av kväve, fosfor, kalium och svavel i enkla och sammansatta gödselmedel över tid. Cirkeldiagrammen visar fördelningen av näringsmedel i respektive gödseltyp under gödselåret 2012/13.

1.    Nutrient content in various fertilizers 1997–2013.

Nitrogen, phosphorus, potassium and sulfur content in straight and composite fertilizers during the period 1997–2013. Pie charts show the content the respective nutrient in different fertilizer types in 2012/13.