STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:05

 

Försäljning av mineralgödsel 2012/13

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Försäljning av enkla mineralgödsel 2004-2013, fördelat på näringsinnehåll och typ

2. Försäljning av sammansatta mineralgödsel 2004-2013, fördelat på näringsinnehåll och typ

3. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2012/2013, fördelat på gödseltyp

4. Näringsinnehåll i sålt sammansatt mineralgödsel 2012/2013, fördelat på gödseltyp

5. Näringsinnehåll i sålt mineralgödsel 2004–2013, fördelat på gödseltyp

 

Teckenförklaring

Legend

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure