STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:05

 

Försäljning av mineralgödsel 2012/13

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2012/2013, fördelat på gödseltyp

3. Nutrient content in sold fertilizers 2012/2013 by fertilizer type

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total gödselvikt (ton)

N-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 46 – N 82

571

.

.

-

 

1 242

N 32 – N 38

6 122

.

.

30

 

17 863

N 24 – N 30

83 171

.

.

11 881

 

308 514

N 18 – N 22

565

.

.

626

 

2 704

N 15 – N 16

5 642

.

.

-

 

36 404

N 4 – N 12

18

.

.

-

 

173

N-gödsel totalt

96 089

.

.

12 537

 

366 900

P-gödsel totalt

.

157

.

9

 

785

K-gödsel totalt

.

.

3 494

1 176

 

10 455

S-gödsel totalt

.

.

.

28

 

227

Enkla gödsel totalt

96 089

157

3 494

13 750

 

378 367

Allt mineralgödsel

161 050

11 858

25 779

23 121

 

680 011