STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:07

 
Fritidsodling i Sverige
De svenska hushållens odling av ätbara växter
Swedish leisure cultivation of edible plants
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Nästan 1,8 miljoner svenska hushåll odlade någon form av ätbara växter år 2012. Andelen odlande hushåll skiljde sig åt beroende på boendeform. Medan drygt 60 % av hushållen i småhus, lantbruksfastigheter och fritidshus odlade ätbara växter, var samma andel för lägenhetshushåll 23 %. Strax över en hälften av de odlande hushållen stod att finna i Götaland, medan omkring en tredjedel fanns i Svealand och en sjättedel i Norrland.

De vanligaste grödorna var i fallande ordning äpple, vinbär, gräslök, persilja och tomat, som odlades av mellan 15 och 24 % av hushållen. Äpple var den populäraste grödan i såväl Götaland som Svealand, medan vinbär var populärast i Norrland. Äpple var också den populäraste grödan i såväl småhus som lantbrukshushåll och fritidshus, medan tomat var den vanligaste grödan i lägenhetshushåll.

Sett till skördad mängd var äpple den största grödan, följt av potatis, vinbär, plommon och päron. Knappt 14 900 ton äpple skördades i svenska hushåll 2012, att jämföra med de 23 400 ton som producerades i den svenska yrkesmässiga odlingen. Sett ur den synvinkeln är rabarber, vinbär och hallon exempel på grödor som odlas och skördas i större utsträckning i hemmen än i den svenska yrkesmässiga odlingen. Vinbärsskörden i svenska hushåll var 17 gånger större än den yrkesmässiga produktionen.

I vissa fall utgjorde skörden från fritidsodlingen en betydande andel av den totala konsumtionen. De svenska hushållens skörd av färska bär från fritidsodlingen uppgick till knappt 14 % av den totala konsum­tionen av färska bär 2012. På samma sätt utgjorde den sammanlagda hushållsskörden av äpplen och päron knappt 9 % av den totala svenska konsumtionen.