STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:07

 

Fritidsodling i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Metoder och tillförlitlighet.
Grödindelning
Annan statistik

Metoder och tillförlitlighet.

Syftet med undersökningen var att utreda omfattningen på svenska hushålls fritidsodling av ätbara växter under 2012. Statistiken baseras på uppgifter inhämtade genom telefonintervjuer med 2 119 svenska hushåll under hösten 2012. Utifrån svaren från intervjuerna har vi skattat antalet hushåll som odlade frukt, bär, nötter, grönsaker eller kryddväxter under sommaren 2012, hur mycket som odlades samt hur mycket som togs tillvara i olika former (färskt, fryst, syltat etc.). Telefonintervjuerna genomfördes av Statistiska centralbyrån, som också ansvarat för det praktiska arbetet i det statistiska urvalet. Bearbetning och sammanställning av data har sedan utförts av Jordbruksverket. I samband med denna undersökning utfördes också en enkätbaserad undersökning som tidigare publicerats som Jordbruksverkets Statistikrapport 2013:08 ”Fritidsodling i Sverige – en översikt”. Andelen odlande hushåll skiljde sig åt i de två undersökningarna, eftersom de tagits fram med olika metoder och olika urval. Det är vår bedömning att resultaten från den nu aktuella undersökningen är mer rättvisande.

Den aktuella undersökningen inleddes i augusti 2012 genom att information och en ”hjälpkalender” skickades ut till de personer som ingick i urvalet. I denna kalender kunde de medverkande fylla i vilka grödor man odlade, i vilken omfattning man odlade samt hur mycket man skördade och i vilken form man tog om hand de olika grödorna. Innan telefonintervjuerna startade skickades ytterligare ett brev med information om den kommande telefonintervjun och en möjlighet att skicka in kontaktuppgifter i de fall dessa förändrats eller inte fanns tillgängliga. Under perioden 22 oktober till 25 november genomfördes sedan telefonintervjuerna.

Undersökningen inriktar sig som sagt på fritidsodling på hushållsnivå, dels för att enskilda hushåll generellt sett har gemensam odling, dels för att olika hushållsformer har olika förutsättningar för odling och därför kan förväntas odla olika mycket och olika typer av grödor. I undersökningen har vi delat in de svenska hushållen i lantbrukshushåll, hushåll i småhus, hushåll i fritidshus samt lägenhetshushåll (som också inkluderar övriga boendeformer, till exempel vårdinrättningar). Eftersom det inte finns något register över samtliga hushåll i Sverige är urvalet gjort på alla personer mellan 18 och 79 år i Statistiska centralbyråns register över rikets totalbefolkning (totalt 7 126 373 personer vid undersökningstillfället). Denna grupp utgör rampopulationen.

Stratifiering (gruppering av rampopulationen i homogena, representativa grupper) gjordes på grundval av vilken typ av fastighet man var skriven på, samt huruvida man ägde fastigheten man var skriven på eller någon annan fastighet. Totalt delades rampopulationen in i 12 stratum innehållande mellan 9 241 och 2 988 559 personer. Urvalet ur varje stratum gjordes sedan utifrån förväntad mängd odlande hushåll i respektive stratum. Därför uppvisade stratum med lägenhetshushåll där man inte ägde någon annan fastighet ett lägre urval än övriga stratum. Det totala urvalet inkluderade 3 006 personer, som drogs slumpmässigt ur den stratifierade rampopulationen. Urvalet i varje enskilt stratum varierade mellan 22 och 1 308 personer.

Precisionen i statistiken varierar beroende på många faktorer, till exempel hur många som odlar respektive gröda, och hur olika odlingen ser ut för respektive gröda i olika typer av hushåll och i respektive landsdel. Ett mått på osäkerheten i enskilda data utgörs av datapunktens medelfel, som grovt uttryckt visar hur stor avvikelse från det skattade värdet som det verkliga värdet kan tänkas ha; ju högre medelfel, desto mindre precision i de redovisade uppgifterna. I tabellerna har vi markerat resultat som har medelfel högre än 35 % av det angivna värdet, eftersom dessa värden är att betrakta som osäkra. Med hjälp av medelfelet kan man beräkna ett konfidensintervall, som visar det intervall som det verkliga värdet med 95 % säkerhet ligger inom. För ett uppskattat värde på 1 000 med ett medelfel på 35 % ligger det verkliga värdet med 95 % säkerhet mellan 314 och 1 686 (1 000 ± (1 000 × 35 % × 1,96)).

Medelfelet inkluderar dessutom bara fel som är relaterade till urval och bortfall, men tar inte hänsyn till osäkerhet orsakad av täckningsfel, mätfel eller bearbetningsfel. Man ska också vara medveten om att statistiken per definition inte kan uppskatta det totala antalet grödor som odlas i Sverige, eftersom den är baserad på en urvalsundersökning.

Eftersom rampopulationen endast inkluderade personer i åldersintervallet 18–79 år inkluderade undersökningen alltså inte hushåll med enbart boende som var yngre än 18 år eller äldre än 79 år. Det totala antalet hushåll i målpopulationen uppskattades till 4 144 249 stycken. Av dessa återfanns 190 119 i lantbruksfastigheter, 1 788 708 i småhus, 74 300 i fritidshus och 2 091 122 i flerbostadshus eller andra fastighetstyper. Sett till landsdel återfanns 1 997 384 hushåll i Götaland, 1 564 601 i Svealand och 582 264 i Norrland.

Av de totalt 3 006 personerna i urvalet svarade 2 119 på undersökningen, en svarsfrekvens på 70 %. Sett till hushållsform varierade svarsfrekvensen mellan 60 och 73 %. Bland de som inte deltog i undersökningen kunde 523 personer inte anträffas, medan 342 personer inte ville delta eller hade förhinder. Övertäckningen utgjordes av totalt 21 personer, i detta fall personer i hushåll som redan kontaktats.

Utöver fel som härstammar från ramtäckning, urval och bortfall kan undersökningen vara behäftad med mätfel och bearbetningsfel. Mätfel innebär att lämnade uppgifter inte överensstämmer med verkligheten och kan i den här undersökningen tänkas vara av viss vikt, då flera hushåll hade svårt att uppskatta såväl odlade som skördade mängder av vissa grödor. Bearbetningsfel uppstår vid hantering, behandling och analys av data. En tänkbar källa till bearbetningsfel kan ligga i konverteringen mellan enheter vid databehandlingen, då fasta faktorer använts för respektive gröda vid konvertering mellan till exempel löpmeter och antal plantor eller mellan volym och vikt (alla svarande var fria att svara i valfri enhet, som sedan konverterades till gemensamma enheter för att möjliggöra analys). I övrigt torde bearbetningsfelen vara försumbara, eftersom kontroller av inmatade och bearbetade data skett löpande under analysen.

Grödindelning

På grund av det mycket stora antalet grödor och varianter av grödor som odlas runt om i Sverige krävs någon form av gruppering för att göra det hela överskådligt och analyserbart. Nedanstående tabeller detaljerar vad som ingår i de grödgrupper som redovisas i texten och datatabellerna.

Frukt, bär och nötter

Björnbär

Röda krusbär

Vinbär

Nätmelon

Blåbär

Vita krusbär

Vinbär

Vattenmelon

Blåbär (ej vilda)

Gröna krusbär

Röda vinbär

Fikon

Amerikanska blåbär

Vinkrus

Svarta vinbär

Kiwi

Jätteblåbär

Körsbär

Vita vinbär

Mango

Tranbär

Körsbär

Vindruvor

Fläderblommor

Lingon (ej vilda)

Bigarråer

Vindruvor

Fläderbär

Hallon

Sötkörsbär

Blå vindruvor

Mullbär

Hallon

Surkörsbär

Gröna vindruvor

Svarta mullbär

Röda hallon

Klarbär

Staketdruvor

Blåbärstry

Gula hallon

Plommon

Vinranka

Nypon

Hösthallon

Plommon

Äpple

Physalis

Sommarhallon

Röda plommon

Äpple

Kapkrusbär

Björnbärshallon

Gula plommon

Paradisäpple

Aronia

Allåkerbär

Blå plommon

Pelaräpple

Svart aronia

Åkerbär

Krikon

Kvitten

Havtorn

Boysenbär

Päron

Övriga

Hagtorn

Taybär

Smultron

Citron

Gojibär

Jordgubbar

Röda smultron

Citrusfrukter

Rönnbär

Röda jordgubbar

Gula smultron

Persika

Hasselnöt

Vita jordgubbar

Vita smultron

Nektarin

Valnöt

Smulgubbar

Trädgårdssmultron

Aprikos

Mandel

Krusbär

Månadssmultron

Melon

Kastanj

Krusbär

 

 

 

 

Grönsaker

Potatis

Purjolök

Paprika

Ruccolasallat

Potatis

Gräslök

Paprika

Senapskål

Mandelpotatis

Gräslök

Röd paprika

Kinesisk spenat

Blå kongo

Salladslök

Gul paprika

Mangold och spenat

Sparrispotatis

Ramslök

Orange paprika

Långböna

Morot

Kajplök

Grön paprika

Haricot verts

Morot

Skogslök

Spetspaprika

Vaxböna

Röd morot

Piplök

Spansk peppar

Brytböna

Gul morot

Kinesisk gräslök

Chili

Skärböna

Vit morot

Tomat

Chili

Gul vaxböna

Lila morot

Tomat

Chilipeppar

Bönor

Betor

Röd tomat

Röd chili

Böna

Betor (inte sockerbetor)

Gul tomat

Grön chili

Kokböna

Rödbeta

Grön tomat

Gul chili

Rosenböna

Polkabeta

Orange tomat

Kål

Sojaböna

Gulbeta

Svart tomat

Vitkål

Spritböna

Rädisa

Tigertomat

Spetskål

Bondböna

Övriga rotsaker

Bifftomat

Salladskål

Bruna bönor

Kålrot

Plommontomat

Kinesisk kål

Röda bönor

Majrova

Körsbärstomat

Grönkål

Ärtor

Kålrabbi

Pärltomat

Brysselkål

Ärtor

Jordärtskocka

Pärontomat

Svartkål

Sockerärtor

Palsternacka

Cherrytomat

Sallat

Spritärtor

Pepparrot

Busktomat

Sallat

Salladsärtor

Rotpersilja

Cocktailtomat

Huvudsallat

Gröna ärtor

Rotselleri

Citrontomat

Isbergssallat

Brytärtor

Rättika

Dansk tomat

Rosésallat

Sparris

Svartrot

Gurka

Krispsallat

Sparris

Sockerbeta

Gurka

Lollo Roso-sallat

Grön sparris

Sötpotatis

Slanggurka

Plocksallat

Rabarber

Matlök

Växthusgurka

Romansallat

Övriga grönsaker

Lök

Frilandsgurka

Ekbladssallat

Broccoli

Gul lök

Västeråsgurka

Friseesallat

Broccolo

Röd lök

Äppelgurka

Vintersallat

Blomkål

Silverlök

Djungelgurka

Trädgårdssyra

Aubergine

Schalottenlök

Pumpa

Nässla

Kronärtskocka

Smålök

Pumpa

Asiatiska bladgrönsaker

Fänkål

Topplök

Squash

Målla

Majs

Vitlök

Zucchini

Babyleafsallat

Oliv

Luftlök

Halloweenpumpa

Machésallat

Kinesisk bladselleri

 

Kryddväxter

Dill

Timjan

Kungsmynta

Kvanne

Dill

Timjan

Marockansk mynta

Kyndel

Krondill

Backtimjan

Citronmynta

Vinterkyndel

Persilja

Kryddtimjan

Äppelmynta

Björnrot

Persilja

Citrontimjan

Grönmynta

Lavendel

Bladpersilja

Apelsintimjan

Chokladmynta

Libbsticka

Kruspersilja

Rosmarin

Pepparmynta

Kamomill

Basilika

Salvia

Övriga kryddor

Isop

Basilika

Dragon

Smörgåskrasse

Gurkört

Klotbasilika

Dragon

Trädgårdskrasse

Mejram

Georgisk basilika

Fransk dragon

Körvel

Koriander

Grekisk basilika

Meliss

Dansk körvel

Kummin

Citronbasilika

Meliss

Groddar

Lagerblad

Röd basilika

Citronmeliss

Solrosskott

Citronverbena

Oregano

Mynta

Humle

Perilla

Oregano

Mynta

Malört

Curryört

Mexikansk oregano

Bladmynta

Åbrodd

 

Annan statistik

Fritidsodling i Sverige – en översikt, Statistikrapport 2013:08

Trädgårdsproduktion 2011, JO 33 SM 1201

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, JO 44 SM 1301