STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:07

 

Fritidsodling i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

6b. Fritidsodling och tillvaratagande av kryddor i fritidshus och lantbruksfastigheter 2012

6b. Leisure cultivation and utilization of spices in holiday cottages and farm properties 2012

 

Fritidshus

 

Lantbruksfastigheter

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd  tillvara­taget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel torkat

Andel annat

 

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd  tillvara­taget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel torkat

Andel annat

Kryddor

15 922

 

 

 

 

 

 

 

 

64 169

 

 

 

 

 

 

 

Dill

8 208

6 796

63 121

7 729

83%

17%

0%

0%

 

34 400

33 486

564 547

56 911

69%

27%

4%

0%

Persilja

10 236

8 824

79 175

24 552

80%

20%

0%

0%

 

43 725

43 119

333 151

87 183

61%

39%

0%

0%

Basilika

7 098

7 098

14 027

8 307

60%

0%

40%

0%

 

13 661

13 661

36 144

8 738

93%

6%

1%

0%

Oregano

3 778

3 464

4 720

2 080

100%

0%

0%

0%

 

11 236

11 236

17 911

5 944

35%

28%

36%

0%

Timjan

1 299

5 203

6 458

1 299

100%

0%

0%

0%

 

16 289

17 554

71 592

16 289

90%

4%

7%

0%

Rosmarin

2 837

2 837

2 837

928

100%

0%

0%

0%

 

8 348

6 681

10 469

2 893

58%

18%

24%

0%

Salvia

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

 

3 566

3 566

4 627

1 297

100%

0%

0%

0%

Dragon

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

 

6 071

6 071

6 071

3 248

48%

33%

20%

0%

Mynta

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

 

4 396

10 630

17 547

4 396

58%

18%

10%

14%

Meliss

314

0

314

0

0%

0%

0%

0%

 

12 395

11 789

15 578

4 474

77%

21%

2%

0%

Övriga kryddor

314

 

 

 

 

 

 

 

 

11 236

 

 

 

 

 

 

 

Anm. En förteckning över grödor som ingår i respektive rubrik återfinns i ”Fakta om statistiken”.