STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:07

 

Fritidsodling i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Fritidsodling och tillvaratagande av frukt, bär eller nötter i småhus och lägenheter 2012

2a. Leisure cultivation and utilization of fruit, berries and nuts in houses and apartments 2012

 

Småhus

 

Lägenheter

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd tillvarataget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel sylt

Andel saft

Andel annat

 

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd tillvarataget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel sylt

Andel saft

Andel annat

Frukt, bär eller nötter

1 053 675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273 975

 

 

 

 

 

 

 

 

Björnbär

129 584

116 592

2 241 391

715 182

63%

23%

13%

1%

0%

 

6 364

5 359

14 410

26 133

71%

15%

14%

0%

0%

Blåbär

77 066

67 839

346 385

168 740

64%

34%

2%

0%

0%

 

2 011

2 011

6 034

10 057

60%

40%

0%

0%

0%

Hallon1

313 735

287 632

2 321 055

2 094 652

59%

29%

8%

4%

1%

 

68 237

68 237

317 814

691 261

88%

9%

2%

1%

0%

Jordgubbar

372 278

349 843

9 245 101

3 019 776

82%

12%

5%

1%

0%

 

76 634

72 611

1 013 755

300 775

85%

15%

0%

0%

0%

Krusbär

296 555

243 670

502 046

1 101 880

58%

23%

13%

5%

0%

 

91 550

86 856

117 698

158 848

58%

35%

6%

0%

0%

Körsbär

240 180

127 651

460 483

631 530

71%

5%

7%

13%

3%

 

25 819

20 120

41 910

139 039

100%

0%

0%

0%

0%

Plommon2

337 000

242 335

453 306

2 128 042

81%

5%

10%

1%

3%

 

81 301

60 176

100 064

289 200

86%

2%

6%

0%

6%

Päron2

169 960

108 025

230 503

1 836 016

92%

3%

1%

0%

4%

 

8 706

4 683

14 394

50 852

100%

0%

0%

0%

0%

Smultron

187 117

153 115

3 206 985

239 920

86%

5%

9%

0%

0%

 

62 889

62 889

441 678

87 336

100%

0%

0%

0%

0%

Vinbär

637 890

526 908

2 218 744

5 286 886

22%

28%

17%

30%

3%

 

151 917

149 575

593 392

1 163 582

42%

16%

7%

36%

0%

Vindruvor2

102 820

73 016

190 590

356 581

76%

4%

0%

19%

0%

 

3 677

3 677

6 694

10 026

94%

0%

0%

6%

0%

Äpple2

743 906

537 528

1 722 443

9 860 255

71%

1%

14%

9%

4%

 

127 071

106 951

210 526

1 223 943

65%

0%

10%

24%

0%

Övriga

87 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 609

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. En förteckning över grödor som ingår i respektive rubrik återfinns i ”Fakta om statistiken”. 1anges i löpmeter istället för i antal plantor. 2anges i kilogram istället för i liter.