STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:07

 

Fritidsodling i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Fritidsodling och tillvaratagande av frukt, bär eller nötter i fritidshus och lantbruksfastigheter 2012

2b. Leisure cultivation and utilization of fruit, berries and nuts in holiday cottages and farm properties 2012

 

Fritidshus

 

Lantbruksfastigheter

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd tillvarataget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel sylt

Andel saft

Andel annat

 

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd tillvarataget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel sylt

Andel saft

Andel annat

Frukt, bär eller nötter

40 694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 523

 

 

 

 

 

 

 

 

Björnbär

6 796

6 796

25 506

10 349

89%

11%

0%

0%

0%

 

19 978

15 128

65 117

98 830

59%

28%

12%

2%

0%

Blåbär

1 412

1 412

2 825

565

100%

0%

0%

0%

0%

 

6 455

2 505

14 501

4 892

57%

0%

43%

0%

0%

Hallon1

14 737

13 324

71 600

59 048

80%

20%

0%

0%

0%

 

33 717

30 535

320 827

397 846

47%

36%

11%

3%

3%

Jordgubbar

10 236

10 236

249 634

89 819

69%

31%

0%

0%

0%

 

38 151

36 631

1 384 847

486 149

61%

23%

12%

3%

0%

Krusbär

13 435

8 691

26 883

27 444

56%

11%

33%

0%

0%

 

30 371

21 169

86 387

167 358

52%

40%

5%

2%

2%

Körsbär

7 138

3 988

24 851

28 666

81%

19%

0%

0%

0%

 

26 284

9 516

61 232

40 908

59%

11%

1%

29%

0%

Plommon2

10 562

5 975

11 975

68 517

100%

0%

0%

0%

0%

 

47 628

33 853

83 769

269 982

75%

5%

16%

0%

4%

Päron2

7 557

5 191

8 981

27 332

100%

0%

0%

0%

0%

 

33 938

24 162

57 131

196 241

74%

12%

0%

9%

5%

Smultron

2 837

1 111

11 866

1 111

100%

0%

0%

0%

0%

 

12 798

10 676

221 652

19 320

100%

0%

0%

0%

0%

Vinbär

23 673

18 628

86 014

217 209

35%

11%

8%

47%

0%

 

83 915

69 030

588 718

1 229 815

30%

34%

18%

18%

0%

Vindruvor2

2 837

1 726

2 837

4 425

100%

0%

0%

0%

0%

 

11 776

8 838

20 134

52 085

95%

0%

0%

5%

0%

Äpple2

28 248

20 028

60 051

178 326

66%

14%

13%

6%

0%

 

89 968

66 901

416 766

3 633 154

80%

0%

6%

11%

2%

Övriga

942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 471

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. En förteckning över grödor som ingår i respektive rubrik återfinns i ”Fakta om statistiken”. 1anges i löpmeter istället för i antal plantor. 2anges i kilogram istället för i liter.