STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:07

 

Fritidsodling i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Fritidsodling och tillvaratagande av grönsaker i fritidshus och lantbruksfastigheter 2012

4b. Leisure cultivation and utilization of vegetables in holiday cottages and farm properties 2012

 

Fritidshus

 

Lantbruksfastigheter

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal löpmeter

Mängd tillvara­taget (kg)

Andel färskt

Andel fryst

Andel annat

 

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal löpmeter

Mängd tillvara­taget (kg)

Andel färskt

Andel fryst

Andel annat

Grönsaker

31 085

 

 

 

 

 

 

 

94 323

 

 

 

 

 

 

Rotsaker

13 922

 

 

 

 

 

 

 

61 048

 

 

 

 

 

 

Potatis

8 273

8 273

100 467

121 731

91%

0%

9%

 

40 425

36 769

1 851 490

2 913 201

100%

0%

0%

Morot

4 092

4 092

13 701

19 893

100%

0%

0%

 

38 012

28 887

218 303

195 535

95%

2%

3%

Betor

6 917

6 917

13 539

18 400

73%

0%

27%

 

17 381

16 468

106 948

105 756

84%

0%

16%

Rädisa

1 412

1 412

1 412

847

100%

0%

0%

 

3 645

3 645

6 376

3 323

100%

0%

0%

Övriga rotsaker

1 412

 

 

 

 

 

 

 

11 408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lökar

17 505

 

 

 

 

 

 

 

52 982

 

 

 

 

 

 

Matlök

4 261

4 261

16 327

25 929

71%

0%

29%

 

19 157

18 127

117 966

152 009

91%

0%

9%

Smålök

314

314

157

107

100%

0%

0%

 

2 742

2 742

2 678

2 358

100%

0%

0%

Purjolök

314

314

314

31

100%

0%

0%

 

8 459

8 459

40 779

44 965

94%

6%

0%

Gräslök1,2

14 040

14 040

21 100

9 231

88%

12%

0%

 

45 769

43 941

138 535

46 810

75%

25%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra grönsaker

26 341

 

 

 

 

 

 

 

83 103

 

 

 

 

 

 

Tomat1

11 564

11 564

70 375

69 752

100%

0%

0%

 

31 037

30 428

395 047

213 482

97%

2%

1%

Gurka1

4 261

4 261

11 999

15 983

88%

0%

12%

 

15 599

15 599

89 559

94 112

65%

0%

35%

Pumpa1

3 645

3 645

12 047

38 845

100%

0%

0%

 

8 557

7 496

29 464

56 894

100%

0%

0%

Paprika1

1 111

1 111

1 111

1 666

100%

0%

0%

 

1 975

1 061

11 260

85

100%

0%

0%

Chili1

0

0

0

0

0%

0%

0%

 

1 768

1 768

1 768

919

88%

0%

12%

Kål

314

314

628

157

0%

0%

100%

 

6 779

5 718

75 797

73 619

100%

0%

0%

Sallat

8 510

8 510

20 953

14 086

100%

0%

0%

 

26 318

26 318

442 248

64 925

100%

0%

0%

Mangold och spenat

314

314

1 569

188

100%

0%

0%

 

3 389

2 682

11 860

2 715

66%

34%

0%

Långböna2

1 424

1 424

1 738

2 849

100%

0%

0%

 

4 028

4 028

16 092

34 273

58%

29%

12%

Bönor2

1 111

1 111

1 666

6 663

100%

0%

0%

 

2 584

2 584

9 498

12 744

75%

25%

0%

Ärtor2

2 837

2 837

5 686

2 170

100%

0%

0%

 

6 534

6 534

11 277

16 397

57%

43%

0%

Sparris1

0

0

0

0

0%

0%

0%

 

1 828

1 828

14 622

18 277

100%

0%

0%

Rabarber1

15 465

11 622

31 650

32 919

96%

4%

0%

 

47 300

41 375

127 271

309 825

61%

18%

21%

Övriga grönsaker

1 412

 

 

 

 

 

 

 

2 682

 

 

 

 

 

 

Anm. En förteckning över grödor som ingår i respektive rubrik återfinns i ”Fakta om statistiken”. 1anges i antal plantor istället för i löpmeter. 2anges i liter istället för i kilogram.