STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:01

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2014

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2007–2014 miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery and equipment 2007 – 2014, million SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2014
 i % av
 2013

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Traktorer        

2 291

2 266

2 214

2 421

2 652

2 456

1 994

2 335

117

(Antal)

Övrigt  för traktorer

 

29

 

23

(3168)

18

(3477)

25

(3759)

42

(3206)

29

(2790)

22

(2764)

8

39

Redskap för jordbearbetning

330

435

325

219

250

250

254

251

99

Redskap för sådd och spridning          

640

774

356

322

330

324

323

331

102

Bevattningsutrustning

15

15

18

18

18

34

34

35

102

Redskap för skörd och tröskning

898

1 126

1 091

1 010

1 274

1 125

1 005

978

97

Redskap för rotfrukter

23

16

10

14

34

24

24

40

169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar          

172

267

208

214

245

278

245

256

104

Transportredskap och last-
apparater

494

425

352

509

585

622

580

556

96

Torkar, kvarnar m.m.

163

174

205

171

195

227

219

222

101

Utrustning för mjölkning

238

255

266

242

188

264

181

156

86

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

490

539

570

514

629

575

424

408

96

Redskap för grundförbättring

1

3

9

12

7

3

2

3

106

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

68

59

110

174

174

132

128

130

102

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

339

386

300

321

339

319

258

276

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA1)

6 190

6 763

6 053

6 209

6 993

6 669

5 698

5 993

105

1) I summan för år 2012, 2013 och 2014 ingår även posten ”Okänt”. Se ”Fakta om statistiken” för mer information.