STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:02

 

Försäljning av mineralgödsel 2013/14

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Diagram

1. Innehåll av näringsämnen i olika typer av gödselmedel 1998–2014.

1. Innehåll av näringsämnen i olika typer av gödselmedel 1998–2014.

Innehållet av kväve, fosfor, kalium och svavel i enkla och sammansatta gödselmedel över tid. Cirkeldiagrammen visar fördelningen av näringsmedel i respektive gödseltyp under gödselåret 2013/14.