STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:02

 

Försäljning av mineralgödsel 2013/14

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Försäljning av enkla mineralgödsel 2005-2014, fördelat på näringsinnehåll och typ

1. Sales of straight fertilizers 2005–2014 by nutrient content and fertilizer type

 

Försäljning (ton)

 

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

N 46 – N 82

277

286

235

1 088

1 002

1 090

632

1 242

283

N 32 – N 38

23 883

31 073

29 914

37 483

30 703

43 943

27 761

17 863

17 929

N 24 – N 30

273 232

289 349

361 500

302 887

350 378

314 787

277 262

308 514

368 050

N 18 – N 22

6 382

4 612

2 407

622

511

3 722

1 136

2 704

2 728

N 15 – N 16

56 898

57 775

8 843

3 853

35 762

62 469

37 939

36 404

50 343

N 4 – N 12

216

70

217

89

78

93

172

173

185

N-gödsel totalt

360 888

383 165

403 116

346 022

418 434

426 104

344 902

366 900

439 518

P-gödsel totalt

773

878

929

422

424

846

631

785

905

K-gödsel totalt

9 411

10 403

11 228

4 922

2 791

3 629

2 852

10 455

4 701

S-gödsel totalt

511

361

76

166

92

157

51

227

141

Enkla gödsel totalt

371 583

394 808

415 351

351 531

421 743

430 735

348 436

378 367

445 265

Allt mineralgödsel

712 065

730 996

782 489

566 751

686 467

704 274

615 212

680 011

757 484