STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:02

 

Försäljning av mineralgödsel 2013/14

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2013/2014, fördelat på gödseltyp

3. Nutrient content in sold fertilizers 2013/2014 by fertilizer type

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total gödselvikt (ton)

N-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 46 – N 82

130

.

.

-

 

283

N 32 – N 38

6 184

.

.

110

 

17 929

N 24 – N 30

99 299

.

.

13 693

 

368 050

N 18 – N 22

573

.

.

655

 

2 728

N 15 – N 16

7 803

.

.

-

 

50 343

N 4 – N 14

23

.

.

-

 

185

N-gödsel totalt

114 012

.

.

14 458

 

439 518

P-gödsel totalt

.

182

.

10

 

905

K-gödsel totalt

.

.

2 336

13

 

4 701

S-gödsel totalt

.

.

.

17

 

141

Enkla gödsel totalt

114 012

182

2 336

14 498

 

445 265

Allt mineralgödsel

181 090

12 067

26 067

24 241

 

757 484