STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:02

 

Försäljning av mineralgödsel 2013/14

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Näringsinnehåll i sålt sammansatt mineralgödsel 2013/2014, fördelat på gödseltyp

4. Nutrient content in sold fertilizers 2013/2014 by fertilizer type

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total gödselvikt (ton)

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 27-28 / P 3 / K 4-5

17 387

1 681

3 216

1 286

 

64 316

N 27 / P 2-3 / K 3

4 869

431

502

511

 

18 196

N 26 / P 2-3 / K 3-4

3 325

338

468

468

 

12 989

N 24-25 / P 2-4 / K 5-6

12 615

1 924

2 459

1 604

 

53 453

N 24 / P 4 / K 7

456

76

133

38

 

1 901

N 23-24 / P 2-3 / K 6-10

2 661

323

834

318

 

11 693

N 20-22 / P 5-6 / K 6-8

3 113

850

836

432

 

14 412

N 20-22 / P 3-4 / K 9-10

13 238

1 636

6 119

1 947

 

62 910

N 20-22 / P 2-4 / K 6-8

2 044

376

629

286

 

9 527

N 18 / P 3-5 / K 14-15

57

11

43

9

 

314

N 17 / P 5-6 / K 10

2 546

689

1 498

599

 

14 977

N 17 / P 4 / N 13

-

-

-

-

 

-

N 16-17 / P 6-7 / K 13-14

-

-

-

-

 

-

N 14-16 / P 4-5 / K 7-8

1 217

292

647

159

 

8 103

N 11 / P 5-6 / K 18

1 440

602

2 303

1 243

 

13 087

N 8 / P 5 / K 19

440

275

1 044

604

 

5 494

Övriga (N 3-23 / P 1-20 / K 1-30)

174

65

261

7

 

1 513

NPK-gödsel totalt

65 579

9 568

20 989

9 512

 

292 885

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 20-27 / P 2-5

1

-

.

-

 

4

N 20-21 / P 9-10

-

-

.

-

 

2

N 18 / P 20

-

-

.

-

 

-

N 18 / P 1

12

-

.

-

 

66

N 11-12 / P 22-27

660

1 249

.

-

 

5 503

Övriga (N 1-11 / P 2-13)

-

5

.

-

 

39

NP-gödsel totalt

674

1 255

.

-

 

5 615

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

P 13 / K 13

.

-

-

-

 

-

P 11 / K 21

.

1 044

1 993

152

 

9 492

P 7 / K 25

.

-

-

-

 

-

Övriga (P 4-23 / K 6-28)

.

18

23

-

 

89

PK-gödsel totalt

.

1 062

2 017

152

 

9 581

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 22 / K 11-12

694

.

366

79

 

3 153

N 19-20 / K 15

-

.

-

-

 

-

N 15 / K 8

-

.

-

-

 

-

N 12-14 / K 35-46

113

.

333

-

 

856

N 14 / K 19-20

18

.

26

-

 

130

Övriga (N 18-27 / K 3-12)

-

.

-

-

 

-

NK-gödsel totalt

825

.

725

79

 

4 138

Sammansatta gödsel totalt

67 078

11 885

23 731

9 743

 

312 219

Allt mineralgödsel

181 090

12 067

26 067

24 241

 

757 484

Allt gödsel för ekologisk odling

1 323

423

3 114

2 097

 

25 500