STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2016:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2014/15

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Diagram

1. Fördelning av näringsämnen i olika typer av gödselmedel 1999–2015.

1. Fördelning av näringsämnen i olika typer av gödselmedel 1999–2015.

Innehållet av kväve, fosfor, kalium och svavel i enkla och sammansatta gödselmedel över tid. Cirkeldiagrammen visar fördelningen av näringsmedel i respektive gödseltyp under gödselåret 2014/15.