STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2016:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2014/15

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Försäljning av enkla mineralgödsel 2006-2015, fördelat på näringsinnehåll och typ

1. Sales of straight fertilizers 2006–2015 by nutrient content and fertilizer type

 

Försäljning (ton)

 

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

N 46 – N 82

286

235

1 088

1 002

1 090

632

1 242

283

1 861

N 32 – N 38

31 073

29 914

37 483

30 703

43 943

27 761

17 863

17 929

25 462

N 24 – N 30

289 349

361 500

302 887

350 378

314 787

277 262

308 514

368 050

415 862

N 18 – N 22

4 612

2 407

622

511

3 722

1 136

2 704

2 728

4 181

N 15 – N 16

57 775

8 843

3 853

35 762

62 469

37 939

36 404

50 343

31 695

N 4 – N 14

70

217

89

78

93

172

173

185

166

N-gödsel totalt

383 165

403 116

346 022

418 434

426 104

344 902

366 900

439 518

479 226

P-gödsel totalt

878

929

422

424

846

631

785

905

1 965

K-gödsel totalt

10 403

11 228

4 922

2 791

3 629

2 852

10 455

4 701

4 548

S-gödsel totalt

361

76

166

92

157

51

227

141

178

Enkla gödsel totalt

394 807

415 349

351 532

421 741

430 736

348 436

378 367

445 265

485 917

Allt mineralgödsel

730 988

782 486

566 675

686 466

704 266

615 213

680 011

757 484

781 439