STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2016:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2014/15

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2014/15, fördelat på gödseltyp

3. Nutrient content in sold fertilizers 2014/15 by fertilizer type

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total vikt (ton)

N-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 46 – N 82

856

.

.

-

 

1 861

N 32 – N 38

8 723

.

.

25 462

 

25 462

N 24 – N 30

112 780

.

.

415 862

 

415 862

N 18 – N 22

878

.

.

4 181

 

4 181

N 15 – N 16

4 913

.

.

31 695

 

31 695

N 4 – N 14

21

.

.

166

 

166

N-gödsel totalt

128 171

.

.

17 837

 

479 226

P-gödsel totalt

.

394

.

23

 

1 965

K-gödsel totalt

.

.

2 260

13

 

4 548

S-gödsel totalt

.

.

.

22

 

178

Enkla gödsel totalt

128 171

394

2 260

17 895

 

485 917

Allt mineralgödsel

190 228

12 482

25 471

27 517

 

781 439