STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2016:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2014/15

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Näringsinnehåll i sålt sammansatt mineralgödsel 2014/15, fördelat på gödseltyp

4. Nutrient content in sold fertilizers 2014/15 by fertilizer type

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total vikt (ton)

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 27-28 / P 3 / K 4-5

15 774

1 520

2 920

1 748

 

58 406

N 27 / P 2-3 / K 3

5 454

477

565

568

 

20 373

N 26 / P 2-3 / K 3-4

2 487

253

350

350

 

9 715

N 23-25 / P 2-4 / K 5-10

11 305

1 688

2 390

1 430

 

48 085

N 20-22 / P 5-6 / K 6-8

2 279

623

612

317

 

10 553

N 20-22 / P 3-4 / K 9-10

13 855

1 710

6 401

2 017

 

65 766

N 20-22 / P 2-4 / K 6-8

4 337

840

1 578

633

 

21 114

N 18 / P 3-5 / K 14-15

-

-

-

-

 

-

N 17 / P 5-6 / K 10

2 189

592

1 288

515

 

12 875

N 14-16 / P 4-5 / K 7-8

866

208

461

114

 

5 771

N 11 / P 5-6 / K 18

1 282

536

2 051

1 107

 

11 651

N 8 / P 5 / K 19

385

241

914

529

 

4 812

Övriga

75

31

128

6

 

684

NPK-gödsel totalt

60 288

8 718

19 657

9 334

 

269 805

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 20-27 / P 2-5

12

1

.

1

 

60

N 18 / P 20

6

7

.

1

 

33

N 18 / P 1

12

0

.

-

 

65

N 11-12 / P 22-27

961

1 843

.

-

 

8 013

Övriga

12

25

.

-

 

127

NP-gödsel totalt

1 003

1 876

.

2

 

8 297

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

P 11 / K 21

.

1 478

2 821

215

 

13 434

P 7 / K 25

.

-

-

-

 

-

Övriga

.

15

20

-

 

75

PK-gödsel totalt

.

1 493

2 841

215

 

13 509

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 22 / K 11-12

621

.

328

71

 

2 824

N 19-20 / K 15

-

.

-

-

 

-

N 12-14 / K 35-46

118

.

347

-

 

895

N 14 / K 19-20

27

.

38

-

 

192

Övriga

-

.

-

-

 

-

NK-gödsel totalt

767

.

712

71

 

3 911

Sammansatta gödsel totalt

62 058

12 087

23 211

9 622

 

295 522

Allt mineralgödsel

190 228

12 482

25 471

25 517

 

781 439

Allt gödsel för ekologisk odling

1 390

442

3 040

2 102

 

26 909