STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2016:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2014/15

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

5. Näringsinnehåll i sålt mineralgödsel 2006–2015, fördelat på gödseltyp

5. Nutrient content in sold fertilizers 2006–2015 by fertilizer type

 

Försäljning (1000-tal ton)

 

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Enkla gödselmedel totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

98,7

109,7

95,8

111,2

111,0

90,8

96,1

114,0

128,2

Fosfor (P)

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,4

Kalium (K)

2,0

3,5

1,9

1,4

1,7

1,4

3,5

2,3

2,3

Svavel (S)

12,2

14,8

11,6

12,6

11,6

10,2

13,8

14,5

17,9

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

61,1

71,0

43,6

52,8

56,6

55,8

62,9

65,6

60,3

Fosfor (P)

10,2

11,6

6,0

7,7

8,0

8,0

9,2

9,6

8,7

Kalium (K)

24,7

26,0

14,0

17,6

19,2

18,0

20,1

21,0

19,7

Svavel (S)

10,8

12,0

6,4

8,1

8,8

8,2

9,2

9,5

9,3

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

5,3

3,9

2,0

2,6

1,3

0,8

1,4

0,7

1,0

Fosfor (P)

2,0

1,6

1,3

1,3

1,4

1,4

1,7

1,3

1,9

Svavel (S)

0,5

0,5

0,2

0,3

0,1

-

-

-

-

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfor (P)

1,4

1,2

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

1,1

1,5

Kalium (K)

2,6

2,3

1,3

1,4

1,3

1,6

1,6

2,0

2,8

Svavel (S)

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

2,0

1,8

1,1

1,4

0,9

0,7

0,7

0,8

0,8

Kalium (K)

1,9

1,6

0,9

1,2

0,9

0,5

0,6

0,7

0,7

Svavel (S)

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

-

0,1

0,1

0,1

Sammansatta gödsel totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

68,4

76,8

46,6

56,7

58,8

57,3

65,0

67,1

62,1

Fosfor (P)

13,5

14,4

8,0

9,8

10,1

10,2

11,7

11,9

12,1

Kalium (K)

29,2

30,0

16,2

20,2

21,4

20,1

22,3

23,7

23,2

Svavel (S)

11,8

12,9

6,9

8,7

9,1

8,4

9,4

9,7

9,6

Allt mineralgödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

167,1

186,5

142,4

168,0

169,8

148,1

161,1

181,1

190,2

Fosfor (P)

13,7

14,6

8,1

9,8

10,3

10,4

11,9

12,1

12,5

Kalium (K)

31,2

33,5

18,1

21,6

23,1

21,5

25,8

26,1

25,5

Svavel (S)

24,0

27,7

18,5

21,3

20,7

18,6

23,1

24,2

27,5

Gödsel för ekologisk odling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

1,0

1,5

1,3

1,2

1,2

1,9

1,8

1,3

1,4

Fosfor (P)

0,7

1,1

0,8

0,6

0,5

0,8

0,6

0,4

0,4

Kalium (K)

0,4

0,5

1,4

2,3

2,7

3,0

2,0

3,1

3,0

Svavel (S)

0,0

0,1

1,0

1,6

1,8

1,9

1,8

2,1

2,1