STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2015/16

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2015/16

3. Nutrient content in sold straight fertilizers 2015/16

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total vikt (ton)

N-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 46 – N 82

887

.

.

-

 

1 928

N 32 – N 38

6 255

.

.

60

 

18 209

N 24 – N 30

104 281

.

.

15 537

 

384 059

N 18 – N 22

1 377

.

.

1 469

 

6 511

N 15 – N 16

9 128

.

.

-

 

58 888

N 4 – N 14

21

.

.

-

 

166

N-gödsel totalt

121 948

.

.

17 066

 

469 761

P-gödsel totalt

.

190

.

11

 

942

K-gödsel totalt

.

.

2 496

152

 

6 026

S-gödsel totalt

.

.

.

41

 

306

Enkla gödsel totalt

121 948

190

2 496

17 269

 

477 035

Allt mineralgödsel

186 043

13 105

26 530

27 038

 

792 635