STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2015/16

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Näringsinnehåll i sålt sammansatt mineralgödsel 2015/16

4. Nutrient content in sold composite fertilizers 2015/16

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total vikt (ton)

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 27-28 / P 3 / K 4-5

15 821

1 528

2 927

1 743

 

58 547

N 27 / P 2-3 / K 3

4 940

433

511

515

 

18 454

N 26 / P 2-3 / K 3-4

1 363

138

192

192

 

5 325

N 23-25 / P 2-4 / K 4-10

14 826

2 203

3 138

1 867

 

63 118

N 20-22 / P 5-6 / K 6-10

3 272

894

879

454

 

15 148

N 20-22 / P 3-4 / K 9-10

13 032

1 606

6 018

1 871

 

61 767

N 20-22 / P 2-4 / K 6-8

1 728

318

536

242

 

8 100

N 18 / P 3-5 / K 14-15

0

0,0

0

0,0

 

1

N 17 / P 3-6 / K 10-21

2 326

629

1 368

547

 

13 682

N 14-16 / P 2-5 / K 7-21

995

239

538

134

 

6 635

N 11-13 / P 3-6 / K 7-30

2 579

823

3 007

1 337

 

22 010

N 8-9 / P 2-7 / K 3-30

1 397

501

1 386

575

 

16 110

Övriga

2

5

9

0

 

31

NPK-gödsel totalt

62 282

9 316

20 508

9 478

 

288 926

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 20-27 / P 2-5

12

1

-

1

 

60

N 18 / P 20

0

0

-

0

 

2

N 18 / P 1

25

1

-

-

 

142

N 11-12 / P 22-27

1 080

2 070

-

-

 

9 007

Övriga

0

6

-

-

 

53

NP-gödsel totalt

1 118

2 079

0

1

 

9 264

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

P 11 / K 21

-

1 488

2 841

203

 

13 529

P 7 / K 25

-

-

-

-

 

-

Övriga

-

32

26

27

 

225

PK-gödsel totalt

-

1 520

2 867

230

 

13 754

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 22 / K 11-12

527

-

278

60

 

2 394

N 19-20 / K 15

-

-

-

-

 

-

N 12-14 / K 35-46

113

-

334

-

 

861

N 14 / K 19-20

27

-

38

-

 

191

Övriga

27

-

8

-

 

210

NK-gödsel totalt

694

-

658

60

 

3 657

Sammansatta gödsel totalt

64 095

12 915

24 034

9 769

 

315 601

Allt mineralgödsel

186 043

13 105

26 530

27 038

 

792 635

Allt gödsel för ekologisk odling

1 375

454

3 294

2 305

 

27 741