STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2015/16

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

5. Näringsinnehåll i sålt mineralgödsel 2007–2016

5. Nutrient content in sold fertilizers 2007–2016

 

Försäljning (1000-tal ton)

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Enkla gödselmedel totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

109,7

95,8

111,2

111,0

90,8

96,1

114,0

128,2

121,9

Fosfor (P)

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,4

0,2

Kalium (K)

3,5

1,9

1,4

1,7

1,4

3,5

2,3

2,3

2,5

Svavel (S)

14,8

11,6

12,6

11,6

10,2

13,8

14,5

17,9

17,3

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

71,0

43,6

52,8

56,6

55,8

62,9

65,6

60,3

62,3

Fosfor (P)

11,6

6,0

7,7

8,0

8,0

9,2

9,6

8,7

9,3

Kalium (K)

26,0

14,0

17,6

19,2

18,0

20,1

21,0

19,7

20,5

Svavel (S)

12,0

6,4

8,1

8,8

8,2

9,2

9,5

9,3

9,5

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

3,9

2,0

2,6

1,3

0,8

1,4

0,7

1,0

1,1

Fosfor (P)

1,6

1,3

1,3

1,4

1,4

1,7

1,3

1,9

2,1

Svavel (S)

0,5

0,2

0,3

0,1

-

-

-

-

-

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfor (P)

1,2

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

1,1

1,5

1,5

Kalium (K)

2,3

1,3

1,4

1,3

1,6

1,6

2,0

2,8

2,8

Svavel (S)

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

1,8

1,1

1,4

0,9

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

Kalium (K)

1,6

0,9

1,2

0,9

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

Svavel (S)

0,2

0,1

0,2

0,1

-

0,1

0,1

0,1

0,1

Sammansatta gödsel totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

76,8

46,6

56,7

58,8

57,3

65,0

67,1

62,1

64,1

Fosfor (P)

14,4

8,0

9,8

10,1

10,2

11,7

11,9

12,1

12,9

Kalium (K)

30,0

16,2

20,2

21,4

20,1

22,3

23,7

23,2

24,0

Svavel (S)

12,9

6,9

8,7

9,1

8,4

9,4

9,7

9,6

9,8

Allt mineralgödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

186,5

142,4

168,0

169,8

148,1

161,1

181,1

190,2

186,0

Fosfor (P)

14,6

8,1

9,8

10,3

10,4

11,9

12,1

12,5

13,1

Kalium (K)

33,5

18,1

21,6

23,1

21,5

25,8

26,1

25,5

26,5

Svavel (S)

27,7

18,5

21,3

20,7

18,6

23,1

24,2

27,5

27,0

Gödsel för ekologisk odling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

1,5

1,3

1,2

1,2

1,9

1,8

1,3

1,4

1,4

Fosfor (P)

1,1

0,8

0,6

0,5

0,8

0,6

0,4

0,4

0,5

Kalium (K)

0,5

1,4

2,3

2,7

3,0

2,0

3,1

3,0

3,3

Svavel (S)

0,1

1,0

1,6

1,8

1,9

1,8

2,1

2,1

2,3