STATISTIK FRĹN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap ĺr 2015

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

Martina Kielén, 036-15 59 70

statistik@jordbruksverket.se

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 16 maj 2018.