STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2015

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater, samt vagnar
Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar regelbundet statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett urval av företag som är relativt konstant från år till år. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2015 baseras på en totalundersökning.

Traktorer

Investeringarna i traktorer ökade något från 2 335 miljoner år 2014 till 2 350 miljoner kronor år 2015, en liten uppgång om 1 %. Denna kategori utgör cirka 36 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, vilket är i nivå med genomsnittet de senaste 45 åren. Resultatet visar även att skattningen över antalet försålda traktorer ligger i nivå med året innan, 2 755 stycken år 2015 jämfört med 2 764 år 2014. Genomsnittspriset för en traktor 2015 är alltså 853 000 kronor vilket är något högre än 2014 då snittpriset var 845 000 kronor. Snitteffekten hos en såld traktor uppskattas till 147 hästkrafter, att jämföra med 2014 års skattning på 142 hästkrafter.

Försäljningen i kategorin Övrigt för traktorer ökade 2015 efter föregående års fall och uppgick till 14 miljoner. Jämfört med 2014 är detta en ökning med 6 miljoner motsvarande 72 %.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i  kategorin Jordbearbetningsredskap ökade med 13 % till 283 miljoner kronor år 2015, att jämföra med 251 miljoner år 2014. Redskap för sådd och spridning såldes till ett värde av 358 miljoner kronor under året, en ökning om 8 % jämfört med föregående år.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

I kategorin Redskap för skörd och tröskning har investeringarna legat i en nedåtgående trend de senaste åren men har nu ökat och är i nivå med 2012 års resultat. Inom denna kategori ligger investeringarna på 1 127 miljoner vilket motsvarar en ökning på 15 % jämfört med 2014. Inom kategorin Redskap för rotfrukter har det skett en minskning på 65 % sedan föregående år, från 40 till 14 miljoner kronor.

Transportredskap och lastapparater, samt vagnar

Investeringarna i Transportredskap och lastapparater ökade till 676 miljoner kronor. Ökningen år 2012 berodde sannolikt på förändrade beräkningsmetoder, därmed är resultatet från och med 2012 inte helt jämförbart med åren innan. Investeringarna i vagnar har också ökat, från 256 miljoner till 281 miljoner vilket motsvarar 10 %.

Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

I kategorin Mjölkningsutrustning ökade investeringarna år 2015 efter tidigare års fall och uppgick till 176 miljoner vilket motsvarar 13 % mer än 2014. Även investeringarna i kategorin Stallutrustning och övrig inomgårdsutrustning återhämtade sig efter ha minskat två år i rad. Dessa uppgick till 511 miljoner vilket är 103 miljoner eller 25 % mer än året innan. Investeringarna i Redskap för grundförbättring ökade även de, från 3 till 6 miljoner kronor år 2015. Detta innebär en fördubbling men i denna kategori är investeringarna så små att de kan variera kraftigt mätt i procent från år till år. Investeringarna i Skogs- och trädgårdsredskap minskade med 25 % till 234 miljoner kronor. Detta är den största minskningen värdemässigt jämfört med 2014. Investeringar i redskap för underhåll och rengöring har legat stabilt senaste åren men minskade något 2015 till 116 miljoner vilket motsvarar 11 % jämfört med 2014.