STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2015

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2008–2015 miljoner kronor

1. Investments in main groups of machinery and equipment 2008 – 2015, million SEK

(Mkr)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 2015 i % av 2014

Traktorer        

2 266

2 214

2 421

2 652

2 456

1 994

2 335

2 350

101%

(Antal)

 

(3 168)

(3 477)

(3 759)

(3 206)

(2 790)

(2 764)

(2 755)

 

Övrigt  för traktorer

23

18

25

42

29

22

8

14

172%

Redskap för jordbearbetning

435

325

219

250

250

254

251

283

113%

Redskap för sådd och spridning          

774

356

322

330

324

323

331

358

108%

Bevattningsutrustning

15

18

18

18

34

34

35

14

40%

Redskap för skörd och tröskning

1 126

1 091

1 010

1 274

1 125

1 005

978

1 127

115%

Redskap för rotfrukter

16

10

14

34

24

24

40

14

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar          

267

208

214

245

278

245

256

281

110%

Transportredskap och last-

425

352

509

585

622

580

556

676

122%

apparater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkar, kvarnar m.m.

174

205

171

195

227

219

222

285

128%

Utrustning för mjölkning

255

266

242

188

264

181

156

176

113%

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

539

570

514

629

575

424

408

511

125%

Redskap för grundförbättring

3

9

12

7

3

2

3

6

215%

Redskap för underhåll och

59

110

174

174

132

128

130

116

89%

rengöring m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

386

300

321

339

319

258

276

234

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA1)

6763

6053

6209

6993

6669

5698

5993

6446

108%

1)I summan för år 2012, 2013, 2014 och 2015 ingår även posten ”Okänt”. Se ”Fakta om statistiken” för mer information.