STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:04

 

Försäljning av mineralgödsel 2016/17

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Försäljning av enkla mineralgödsel 2008-2017

2. Försäljning av sammansatta mineralgödsel 2008-2017

3. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2016/17

4. Näringsinnehåll i sålt sammansatt mineralgödsel 2016/17

5. Näringsinnehåll i sålt mineralgödsel 2008–2017

 

Teckenförklaring

Legend

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable