STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:04

 

Försäljning av mineralgödsel 2016/17

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Näringsinnehåll i sålt sammansatt mineralgödsel 2016/17

4. Nutrient content in sold composite fertilizers 2016/17

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total vikt (ton)

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 27-28 / P 3 / K 4-5

16 592

1 598

3 072

1 843

 

61 448

N 27 / P 2-3 / K 3

3 304

297

338

350

 

12 360

N 26 / P 2-3 / K 3-4

1 598

162

225

225

 

6 244

N 23-25 / P 2-4 / K 4-10

10 782

1 629

2 162

1 363

 

45 767

N 20-22 / P 5-6 / K 6-10

4 083

1 085

1 268

578

 

19 271

N 20-22 / P 3-4 / K 9-10

14 586

1 796

6 733

2 079

 

69 076

N 20-22 / P 2-4 / K 6-8

3 071

590

1 090

445

 

14 867

N 18 / P 3-5 / K 14-15

-

-

-

-

 

-

N 17 / P 3-6 / K 10-21

3 086

835

1 815

726

 

18 153

N 14-16 / P 2-5 / K 7-21

1 038

249

559

138

 

6 918

N 11-13 / P 3-6 / K 7-30

1 521

636

2 435

1 312

 

13 823

N 8-9 / P 2-7 / K 3-30

425

270

966

530

 

5 259

Övriga

3 501

357

633

274

 

13 706

NPK-gödsel totalt

63 587

9 505

21 297

9 862

 

286 891

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 20-27 / P 2-5

12

1

.

1

 

60

N 18 / P 20

-

-

.

-

 

0

N 18 / P 1

20

1

.

-

 

114

N 11-12 / P 22-27

1 616

3 099

.

-

 

13 466

Övriga

7

10

.

-

 

93

NP-gödsel totalt

1 655

3 111

.

1

 

13 733

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

P 11 / K 21

.

1 580

3 015

223

 

14 359

P 7 / K 25

.

-

-

-

 

-

Övriga

.

18

23

-

 

90

PK-gödsel totalt

.

1 597

3 038

223

 

14 450

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 22 / K 11-12

514

.

271

58

 

2 338

N 19-20 / K 15

-

.

-

-

 

-

N 12-14 / K 35-46

77

.

224

-

 

580

N 14 / K 19-20

33

.

47

-

 

234

Övriga

-

.

-

-

 

-

NK-gödsel totalt

625

.

542

58

 

3 153

Sammansatta gödsel totalt

65 867

14 213

24 877

10 145

 

318 226

Allt mineralgödsel

198 460

14 381

27 511

28 462

 

842 959

Allt gödsel för ekologisk odling

1 558

521

3 524

2 489

 

30 062