STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:03

 

Försäljning av mineralgödsel 2017/18

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2017/18

3. Nutrient content in sold straight fertilizers 2017/18

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total vikt (ton)

N-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 46 – N 82

1 159

.

.

-

 

2 518

N 32 – N 38

5 535

.

.

24

 

16 247

N 24 – N 30

103 033

.

.

15 463

 

379 813

N 18 – N 22

1 595

.

.

1 728

 

7 572

N 15 – N 16

9 076

.

.

-

 

58 556

N 4 – N 14

29

.

.

-

 

241

N-gödsel totalt

120 426

.

.

17 216

 

464 946

P-gödsel totalt

.

188

.

10

 

967

K-gödsel totalt

.

.

4 819

3 336

 

22 976

S-gödsel totalt

.

.

.

17

 

124

Enkla gödsel totalt

120 426

188

4 819

20 578

 

489 013

Allt mineralgödsel

184 187

14 279

29 246

30 190

 

799 156