STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:03

 

Försäljning av mineralgödsel 2017/18

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Näringsinnehåll i sålt sammansatt mineralgödsel 2017/18

4. Nutrient content in sold composite fertilizers 2017/18

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total vikt (ton)

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 27-28 / P 3 / K 4-5

13 356

1 287

2 473

1 481

 

49 458

N 27 / P 2-3 / K 3

3 675

337

374

392

 

13 755

N 26 / P 2-3 / K 3-5

6 191

629

1 052

580

 

24 185

N 23-25 / P 2-4 / K 4-10

10 775

1 602

2 227

1 342

 

45 876

N 20-22 / P 5-6 / K 6-10

3 919

1 038

1 239

556

 

18 542

N 20-22 / P 3-4 / K 9-10

14 960

1 841

6 904

2 119

 

70 797

N 20-22 / P 2-4 / K 6-8

3 002

610

1 096

436

 

14 549

N 17 / P 3-6 / K 10-21

2 456

665

1 445

578

 

14 447

N 14-16 / P 2-5 / K 7-21

1 115

268

603

148

 

7 433

N 11-13 / P 2-6 / K 7-30

1 342

559

2 149

1 144

 

12 195

N 8-9 / P 2-11 / K 3-30

472

336

1 091

538

 

5 854

Övriga

153

72

127

20

 

1 041

NPK-gödsel totalt

61 416

9 242

20 781

9 334

 

278 131

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 11-12 / P 22-27

1 690

3 240

.

-

 

14 080

Övriga

37

12

.

-

 

273

NP-gödsel totalt

1 727

3 252

.

-

 

14 353

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

P 11 / K 21

.

1 576

3 009

223

 

14 327

Övriga

.

22

27

-

 

115

PK-gödsel totalt

.

1 598

3 036

223

 

14 442

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 22 / K 11-12

478

.

252

54

 

2 175

N 12-14 / K 19-46

139

.

358

-

 

1 041

Övriga

-

.

-

-

 

-

NK-gödsel totalt

618

.

610

54

 

3 216

Sammansatta gödsel totalt

63 761

14 091

24 426

9 612

 

310 143

Allt mineralgödsel

184 187

14 279

29 246

30 190

 

799 156

Allt gödsel för ekologisk odling

2 296

728

4 082

2 622

 

41 390