STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:01

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2016

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2009–2016 miljoner kronor

1. Investments in main groups of machinery and equipment 2009 – 2016, million SEK

(Mkr)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 2016 i % av 2015

Traktorer        

2 214

2 421

2 652

2 456

1 994

2 335

2 350

2 601

111%

(Antal)

-3 168

-3 477

-3 759

-3 206

-2 790

-2 764

-2 755

-3 047

 

Övrigt  för traktorer

18

25

42

29

22

8

14

15

109%

Redskap för jordbearbetning

325

219

250

250

254

251

283

314

111%

Redskap för sådd och spridning          

356

322

330

324

323

331

358

369

103%

Bevattningsutrustning

18

18

18

34

34

35

14

15

110%

Redskap för skörd och tröskning

1 091

1 010

1 274

1 125

1 005

978

1 127

1 183

105%

Redskap för rotfrukter

10

14

34

24

24

40

14

20

139%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar          

208

214

245

278

245

256

281

329

117%

Transportredskap och last-

352

509

585

622

580

556

676

780

115%

apparater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkar, kvarnar m.m.

205

171

195

227

219

222

285

405

142%

Utrustning för mjölkning1)

266

242

188

264

181

156

176

.

.

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning1)

570

514

629

575

424

408

511

.

.

Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor1)

.

.

.

.

.

.

314

.

Inomgårdsvagnar och transportörer1)

.

.

.

.

.

.

409

.

Redskap för grundförbättring

9

12

7

3

2

3

6

5

86%

Redskap för underhåll och

110

174

174

132

128

130

116

82

71%

rengöring m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

300

321

339

319

258

276

234

230

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA2)

6 053

6 209

6 993

6 669

5 698

5 993

6 446

7 080

110%

 

1) Från och med år 2016 utgår kategorierna ”Utrustning för mjölkning” och ”Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning”. Tillkommer gör istället kategorierna ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor” samt ”Inomgårdsvagnar och transportörer”. Se ”Fakta om statistiken för mer information.

2) Från och med år 2012 ingår i summan även posten ”Okänt”. Se ”Fakta om statistiken” för mer information.