STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:01

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2016

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

2. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2016 i löpande och fasta (2016 års) priser, miljoner kronor

2. Investments in agriculture machinery 1970-2016 in current and in constant prices (year 2016), million SEK

 

År

Löpande pris (Current prices)

Fast (2016 års) pris (Constant prices)

 

Traktorer

Övrigt

Summa

Traktorer

Övrigt

Summa

1970

209

414

623

2 215

5 680

7 895

1975

578

1175

1753

4 128

11 246

15 373

1980

729

1440

2169

3 222

8 901

12 123

1985

1359

2097

3456

3 966

8 177

12 144

1990

1013

1965

2978

2 304

5 369

7 673

1995

1082

1735

2817

1 990

3 618

5 607

2000

1694

2329

4023

2 779

4 016

6 794

2001

1652

2308

3960

2 682

3 863

6 545

2002

1645

2462

4107

2 597

3 909

6 505

2003

1595

2937

4532

2 420

4 345

6 764

2004

1769

3082

4851

2 683

4 559

7 241

2005

1873

2971

4844

2 746

4 212

6 959

2006

2015

3059

5074

2 900

4 208

7 108

2007

2321

3869

6190

3 228

5 142

8 370

2008

2289

4474

6763

3 054

5 614

8 668

2009

2214

3839

6053

2 765

4 469

7 233

2010

2421

3788

6209

2 935

4 387

7 322

2011

2652

4341

6993

3 129

4 941

8 070

2012

2456

4213

6669

2 740

4 571

7 311

2013

1994

3704

5698

2 176

3 920

6 097

2014

2335

3658

5993

2 476

3 821

6 297

2015

2350

4103

6453

2 401

4 186

6 587

2016

2601

4479

7080

2 601

4479

7080

 

Anm: Data för mellanliggande år 1971-1999 lämnas vid förfrågan, eller se 2013 års publikation.