STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Johan Holmer, 036-15 60 68 

statistik@jordbruksverket.se

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 21 Februari 2020.