STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2009–2017 miljoner kronor

1. Investments in main groups of machinery and equipment 2009 – 2017, million SEK

(Mkr)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2017 i % av 2016

Traktorer        

2 421

2 652

2 456

1 994

2 335

2 350

2 601

2 500

96 %

(Antal)

-3 477

-3 759

-3 206

-2 790

-2 764

-2 755

-3 047

-2 800

 

Övrigt  för traktorer

25

42

29

22

8

14

15

16

102 %

Redskap för jordbearbetning

219

250

250

254

251

283

314

373

119 %

Redskap för sådd och spridning          

322

330

324

323

331

358

369

417

113 %

Bevattningsutrustning

18

18

34

34

35

14

15

16

102 %

Redskap för skörd och tröskning

1 010

1 274

1 125

1 005

978

1 127

1 183

1 323

112 %

Redskap för rotfrukter

14

34

24

24

40

14

20

31

160 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar          

214

245

278

245

256

281

329

372

113 %

Transportredskap och last-

509

585

622

580

556

676

780

659

84 %

apparater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkar, kvarnar m.m.

171

195

227

219

222

285

405

434

107 %

Utrustning för mjölkning1)

242

188

264

181

156

176

.

.

.

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning1)

514

629

575

424

408

511

.

.

.

Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor1)

.

.

.

.

.

.

314

395

126 %

Inomgårdsvagnar och transportörer1)

.

.

.

.

.

.

409

237

58 %

Redskap för grundförbättring

12

7

3

2

3

6

5

9

175 %

Redskap för underhåll och

174

174

132

128

130

116

82

110

134 %

rengöring m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

321

339

319

258

276

234

230

241

105 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA2)

6 209

6 993

6 669

5 698

5 993

6 446

7 080

7 140

101 %

 

1) Från och med år 2016 utgår kategorierna ”Utrustning för mjölkning” och ”Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning”. Tillkommer gör istället kategorierna ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor” samt ”Inomgårdsvagnar och transportörer”. Se ”Fakta om statistiken för mer information.

2) Från och med år 2012 ingår i summan även posten ”Okänt”. Se ”Fakta om statistiken” för mer information.